Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 21) – 2017

Auteur:
3 minuten leestijd
geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 20 | Signalementen week 22 >>>

Selectie week 21

De geschiedenis van de joden in NederlandDe geschiedenis van de joden in Nederland Balans – € 49.95

Sinds de middeleeuwen zijn er joden in Nederland. Vanaf die tijd kenden zij een bijzondere en eigen geschiedenis: van de Sefardische rijkdom en het baanbrekende denken van Spinoza tot de armoede van de Amsterdamse jodenbuurt en de verschrikkingen van de Holocaust. Zij namen volop deel aan de bloei van handel en cultuur tijdens de Nederlandse Gouden Eeuw, waren inzet van felle debatten in het tijdperk van Verlichting en Revolutie, zochten en vonden daarna hun eigen weg naar emancipatie en integratie.
Voorpublicatie: Theologische disputen tussen joden en christenen
Meer informatie / bestellen

Mij krijgen ze niet levend - De zelfmoorden van mei 1940Mij krijgen ze niet levend Balans – € 19.95

De zelfmoorden van mei 1940
In mei 1940 werd Nederland overspoeld door een golf van zelfmoorden. Honderden mannen, vrouwen, vluchtelingen, joden, militairen, hoogleraren, directeuren, artsen, winkeljuffrouwen en kantoorbedienden besloten een toekomst onder Duits bewind niet af te wachten en maakten een eind aan hun leven. Lucas Ligtenberg heeft de zelfmoordepidemie van mei 1940 voor het eerst systematisch onderzocht. Zijn boek maakt nog eens pijnlijk duidelijk hoe groot de chaos en paniek waren na de Duitse inval, hoe kolossaal de angst en ontreddering.
Bespreking: De zelfmoordgolf van mei 1940
Meer informatie / bestellen

Anatomia, De ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage LandenAnatomia – Paul Broos Amsterdam University Press – € 49.99

Paul Broos volgt gedurende twee eeuwen het spoor van belangrijke anatomen, zoals Vesalius, Ruysch en Boerhaave. Allen afkomstig uit de Lage Landen. Hun ontdekkingen waren belangrijke mijlpalen in de ontrafeling van de geheimen van het menselijk lichaam.
Voorpublicatie: De ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen
Meer informatie / bestellen

Het verboden boek - Ewoud KieftHet verboden boek – Ewoud Kieft Atlas Contact – € 19.99

Mein Kampf: velen hebben er een mening over, vrijwel niemand heeft het gelezen. Sinds het boek in januari 2016 opnieuw in Duitsland verscheen, nadat het zeventig jaar verboden was geweest, is het debat over Mein Kampf weer in volle gang, ook in Nederland. Is het een goed idee om het opnieuw uit te geven, of is het gevaarlijk om Hitlers denkbeelden te verspreiden? En is Mein Kampf überhaupt de moeite van het lezen waard of is het niets meer dan het haatdragend geraaskal van een psychopaat?
Podcast: Waarom zouden we Mein Kampf moeten lezen?
Interview: Mein Kampf zegt meer over ons dan ons lief is
Meer informatie / bestellen

Tot op de draad - De vele levens van oude klerenTot op de draad. De vele levens van oude kleren Atlas Contact – € 19.99

Waar mensen zijn, zijn kleren; ze omhullen ons dag en nacht. Mensen zijn voortdurend met kleren in de weer, vermaken ze, koesteren ze, geven ze door. Scheepsladingen oude kleren reizen al eeuwen over de oceanen, driekwart van de wereldbevolking draagt tweedehands – net als de meeste Nederlanders in het verleden. Oude kleren gaat over de zorg en de fantasie, het vakmanschap en de technieken die kwamen kijken bij de omgang met kleren. Verbazende verhalen over het gewoonste wat er is: oude kleren, vroeger en nu.
Bespreking: De geschiedenis van oude kleding
Meer informatie / bestellen

25 Eeuwen theologie25 Eeuwen theologie Boom – € 39.90

Godsdienst en spiritualiteit zijn al enige tijd helemaal terug op de maatschappelijke en politieke agenda. Daarbij vragen steeds meer mensen naar de religieuze bronnen van onze geseculariseerde cultuur. 25 eeuwen theologie wil in deze behoefte voorzien door een omvangrijk overzicht te bieden van de belangrijkste theologische denkers en hun teksten in de westerse geschiedenis.
Bespreking: Vijfentwintig eeuwen theologie
Meer informatie / bestellen

De ziekte van Lazarus - Lepra in de middeleeuwenDe ziekte van Lazarus. Lepra in de middeleeuwen Aspekt – € 18.95

Aan het begin van de middeleeuwen breidt het aantal lepragevallen zich in Europa sterk uit. Dat is zorgwekkend vanuit een medisch, maar vooral ook vanuit een religieus standpunt. Lepra wordt gezien als een straf van God en het resultaat van een zondig leven. Zonde is besmettelijk, dus wordt geprobeerd de leproos zoveel mogelijk te isoleren in speciale inrichtingen, leprozerieën. Dit boek vertelt over maatschappelijke uitsluiting, vooral op initiatief van een kerk die het dagelijks leven overheerst.
Bespreking: Lepra in de Middeleeuwen
Meer informatie / bestellen

The Great Liao  Nomadendynastie uit Binnen Mongolië (907-1125)The Great Liao. Nomadendynastie uit Binnen Mongolië WBOOKS – € 24.95

Prinses Chen overleed toen ze nog heel jong was. Als teken van haar koninklijke waardigheid kreeg zij een gouden dodenmasker mee voor haar reis naar het hiernamaals. In dit boek is het dodenmasker van Prinses Chen één van de 120 kostbare voorwerpen die in de schijnwerpers komen te staan. Het is wonderbaarlijk hoe in de 10e en 11e eeuw een van oorsprong nomadisch volk zo’n groot rijk kon opbouwen in Mongolië.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 20 | Signalementen week 22 >>>

×