Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 21) – 2019

Auteur:
4 minuten leestijd
nieuwe geschiedenisboeken
nieuwe geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 20 | Signalementen week 22 >>>

Selectie week 21 (2019)

De onzichtbare keizer - Mark BraudeDe onzichtbare keizer. Napoleon op Elba

De onzichtbare keizer biedt helder nieuw inzicht in een periode die in de geschiedschrijving meestal wordt verwaarloosd, maar in feite een zeer dramatische episode was in de carrière van Napoleon. In het voorjaar van 1814 werd Napoleon eindelijk verslagen. Na jarenlang te hebben geheerst over een keizerrijk van tachtig miljoen mensen, dat zich uitstrekte over half Europa, zat hij plotseling vast op het minuscule eilandje Elba.
Voorpublicatie: Hoe Napoleon op Elba belandde
Meer informatie / bestellen

Het horrortheater van de Nederlandse literatuurHet horrortheater van de Nederlandse literatuur

‘Ik heb absoluut mijn buik vol van literaire lieden en wil nooit meer iets met ze te maken hebben,’ schreef de grote romantische dichter John Keats in 1817. In de geest daarvan neemt Arie Storm de literaire wereld en de literatuur van nu op de hak. Vele grootheden passeren de revue, maar eveneens tal van minder belangrijke personages. Ook over zijn eigen gevoelens en ideeën licht Storm ons uitvoerig in. Dit boek biedt een beeld van de literatuur dat in elk opzicht eerlijk en onthullend is. Het horrortheater van de Nederlandse literatuur is een hartstochtelijk, vaak geestig maar soms ook woedend essay in de vorm van een gloedvolle roman. Scherp, geniaal en scandaleus.
Meer informatie / bestellen

Onweer Een kleine cultuurgeschiedenis 1752 - ca. 1830Onweer – Jan Wim Buisman

Een kleine cultuurgeschiedenis 1752 – ca. 1830
Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden bijvoorbeeld donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. De uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin echter verandering. Welke gevolgen hadden de uitvinding en invoering van de bliksemafleider voor de manier waarop men aankeek tegen het onweer, zowel in wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht?
Meer informatie / bestellen

SynodestadSynodestad – Fred van Lieburg

Van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 vergaderden meer dan honderd politici, professoren en predikanten uit binnen- en buitenland in de stad Dordrecht om de crisis in de Republiek op te lossen. Midden in de Tachtigjarige Oorlog met het katholieke Spanje streden protestantse ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ om het calvinistisch karakter van de Nederlandse kerk en staat. Bijna ontstond er een burgeroorlog, een politiek leider werd onthoofd en de synode liep uit op een kerkscheuring. De dramatische episode in de vaderlandse geschiedenis is vaak beschreven, evenals de theologische thema’s die aan de orde waren.
Meer informatie / bestellen

Nederland in tijden van droom en daadNederland in tijden van droom en daad – Henk Visscher

Een geschiedenis van de laatste vijftig jaar
Eén van de opvallendste veranderingen sinds de jaren zestig is de acceptatie van het naakt in de openbare ruimte. Daarvoor stuitte dit op grote weerstand, zelfs als het ging om kunstwerken. Dit bleek bijvoorbeeld bij Het Gerucht, een schilderij van de Nederlandse surrealist J.H. Moesman, dat enkele keren van tentoonstellingen
werd geweerd, evenals bij het naakt dat de bekende illustrator Cees Bantzinger (1914-1985) ophing voor het raam van zijn atelier in Ouderkerk aan de IJssel. Na klachten van dorpsbewoners werd het naakt vervolgens door een politieman verwijderd.
Meer informatie / bestellen

Papoea Een geschiedenisPapoea. Een geschiedenis

Dit boek van antropoloog en oud-NRC-redacteur Dirk Vlasblom is het eerste moderne overzichtswerk van de geschiedenis van westelijk Nieuw-Guinea, van de vroegste tijden tot de 21ste eeuw. De auteur baseert zich op gepubliceerd en ongepubliceerd bronnenmateriaal en op talloze interviews met rechtstreeks betrokkenen. In de proloog wordt meteen duidelijk hoe heilsverwachtingen het wereldbeeld van de Papoea’s beheersen. Nieuwkomers die opdoken vanaf de 17de eeuw werden door hen dan ook welwillend tegemoet getreden.
Meer informatie / bestellen

Een zee van traanEen zee van traan – Jaap R. Bruijn

Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart, 1612-1964
Er is sinds de publicatie van de driedelige Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart van de Zuid-Afrikaanse economisch historicus C. de Jong (1972, 1978 en 1979) veel verder onderzoek gedaan naar allerlei facetten van het Nederlandse walvisvangst verleden. In masterscripties, proefschriften en in tijdschriftartikelen kwamen nieuwe gegevens aan het licht.
Meer informatie / bestellen

Queer!?Queer!? Beeldende kunst in Europa

In ‘QUEER!? Beeldende kunst in Europa 1969-2019’ worden ontwikkelingen en thema’s in beeldende kunst beschreven waarin mannelijke homoseksualiteiten, gendervariaties en queer expressies centraal staan. Er worden zowel bekende als vergeten en genegeerde verhalen verteld, tegen de achtergrond van politieke omwentelingen, veranderende opvattingen over gender, groeiend raciaal en etnisch bewustzijn en meerduidige interpretaties van queer.
Meer informatie / bestellen

Moord, macht en angst Het proces-HolleederMoord, macht en angst. Het proces-Holleeder

Willem Holleeder is met afstand de bekendste boef van Nederland, de laatste grote vertegenwoordiger van een veelbesproken generatie Nederlandse criminelen, het ultieme gezicht van de ‘Hollandse netwerken’. In de bajes ontvangt Holleeder nog steeds fanmail, maar zijn imago als ‘knuffelcrimineel’ brokkelt langzaam af sinds op 5 februari 2018 in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp het strafproces tegen hem van start ging. De rechters buigen zich over een gigantisch dossier, waarmee politie en justitie hopen te kunnen bewijzen dat Holleeder niets meer of minder is dan een ordinaire, keiharde crimineel.
Meer informatie / bestellen

Mijn oorlogsherinneringen - Erich LudendorffMijn oorlogsherinneringen – Erich Ludendorff

De oorlogsherinneringen Erich Ludendorff vormen een zeer belangrijke bron rond de Eerste Wereldoorlog. Tussen 1914 en 1918 was Ludendorff een belangrijke spilfiguur aan Duitse zijde. Samen met Paul von Hindenburg groeide hij uit tot een van de machtigste mannen van het wilhelmische tijdperk. Zijn naam is vooral verbonden aan de beroemde slag bij Tannenberg, maar zijn invloed reikte veel verder dan dat. Na het aftreden van legercommandant Von Falkenhayn na het debacle bij Verdun werd het generaalsduo Von Hindenburg/Ludendorff de sturende macht aan Duitse zijde.
Meer informatie / bestellen

Tadeusz Panckiewicz apotheker in het getto van KrakauTadeusz Panckiewicz apotheker in het getto van Krakau

Wie in het vroegere getto in Krakau de apotheek van Tadeusz Pankiewicz en de fabriek van Oskar Schindler bezoekt, wordt er geconfronteerd met de gestolde pijn uit het verleden. Het zijn stille getuigen van de gruwel die er heerste. De apotheker bundelde in 1947 zijn getuigenissen in zijn mémoires. Tot in de jaren tachtig bleven die in het communistische Polen fel verzwegen. Zijn doen en laten werd nauwgezet gevolgd door de staatsveiligheid die hem ook als ‘stille medewerker’ wilde inschakelen. Net als tijdens de nazibezetting slaagde hij erin alle controle te omzeilen.
Meer informatie / bestellen

Meer geschiedenisboeken:

<<< Signalementen week 20 | Signalementen week 22 >>>


Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Meer informatie

×