Dark
Light

Oudegyptische dierenmummies in CT-scanner

1 minuut leestijd
De krokodilmummie in de scanner
De krokodilmummie in de scanner = Foto: Allard Pierson

Dertien Oudegyptische dierenmummies uit de collectie van museum Allard Pierson in Amsterdam zijn afgelopen weekend onderzocht met een CT-scanner. De gemaakte beelden worden de komende tijd onderzocht. Het onderzoek is interessant omdat de mummies nu vanbinnen kunnen worden bekeken zonder ze te beschadigen.

Het onderzoek vond buiten patiëntentijd plaats op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van Amsterdam UMC. Aan de hand van de scans gaat uitvoerig onderzoek van start naar deze ruim tweeduizend jaar geleden gemummificeerde dieren. Naast mummies van katten, vissen, vogels en een scarabee onderzoekt het Allard Pierson een krokodilmummie die recent aan de collectie is toegevoegd.

Eerder taxonomisch onderzoek heeft uitgewezen dat veel krokodilmummies lange tijd voor de verkeerde soort zijn aangezien. De nieuwe ontdekkingen dragen daarom bij aan het beschermen van krokodilsoorten in Afrika, aldus Allard Pierson.

Computerbeeld van de krokodilmummie
Computerbeeld van de krokodilmummie – Foto: Allard Pierson

De wens meer informatie over de krokodilmummie te verzamelen, leidde ertoe dat ook alle andere dierenmummies van het Allard Pierson worden onderzocht. Op één oude röntgenfoto na is dit nooit gebeurd. Onderzoekers hopen met de CT-scans antwoorden te vinden op prangende vragen. Tot welke krokodilsoort behoort de krokodilmummie, en bevat de ‘mummie van een kat’ wel echt een kat? Hoe hebben deze dieren in het oude Egypte geleefd en hoe zijn ze aan hun einde gekomen? Ook wordt door de scans een analyse van de mummificatietechnieken mogelijk. Internationaal worden dierenmummies steeds vaker onderzocht, omdat ze veel kunnen vertellen over de religieuze beleving van de oude Egyptenaren en hoe ze met dieren omgingen.

De oude Egyptenaren mummificeerden dieren om verschillende redenen. Een hiervan was dat een gemummificeerd dier als een geschenk aan een godheid werd gegeven in de hoop een wederdienst te verkrijgen. De dieren werden in en om de tempel gehouden, gedood, gemummificeerd en vervolgens door gelovigen gekocht die ze schonken aan de godheid.

Het Jeugdjournaal over het onderzoek:

×