Dark
Light

Stenen bijl van 35.000 jaar oud gevonden

Auteur:
1 minuut leestijd

Archeologen zeggen in Australië een stenen bijl van ongeveer 35.000 jaar oud te hebben gevonden. Het gaat mogelijk om de oudste bijl ooit gevonden.

De vondst werd gedaan in Arnhemland, een voor de Aboriginals heilig gebied dat zich in het noorden van Australië bevindt. Medewerkers van de Monash University hebben de vondst recent bekendgemaakt.

Hoe lang de mens al gebruik maakt van bijlen is niet helemaal bekend. Wel duidelijk is dat onze vroege voorouders vanaf ongeveer 3,4 miljoen jaar geleden gebruik gingen maken van stenen voorwerpen. Verondersteld wordt echter dat pas de moderne mens, de homo sapiens sapiens, ook echt gebruik maakte van stenen bijlen.

De vondst van de stenen bijl kan nieuw licht werpen op de geschiedenis van de bijl. Vaak werd namelijk aangenomen dat de vroegste bijlen rond het eind van de Laaste IJstijd in Europa werden vervaardigd. Dit in een periode waarin in dit gebied sprake was van een bevolkinstoename en er meer en meer bossen ontstonden. Deze waren echter nooit ouder dan 30.000 jaar.

De nieuwe vondst toont aan dat er 35.000 jaar geleden al stenen bijlen gebruikt werden in het huidige Australië. Volgens archeoloog Bruna David van de Monash University waren Aboriginals van de Jawoyn-stam daarmee mogelijk de eerste mensen die bijlen gebruikten.

De bijl werd gevonden in een gebied dat bekend staat om de opmerkelijke steenkunst. De Aboriginals hebben het heilige land tijdelijk beschikbaar gesteld voor onderzoekers.

Of in Australië echt de oudste bijl ter wereld is gevonden, valt moeilijk te zeggen. Er verschijnen wel vaker berichten over oude bijlen, soms wordt zelfs de vondst van bijlen van meer dan een miljoen jaar oud geclaimd. In de meeste gevallen kan echter niet echt bewezen worden dat de gevonden bijl ook echt een bijl was.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken.

Steun ons werk

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 51.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×