GamesGames

Arbeidsinspectie kijkt toe

De Arbeidsinspectie maakte sinds het begin van de twintigste eeuw gebruik van de fotografie om misstanden in fabrieken aan de kaak te stellen. Hier maakt fotograaf Abraham Favier (1896-1975) een beeld van het afslijpen van vazen in de Glasfabriek Leerdam, 1928.

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Meer tips ➱