Dark
Light

Bijbelse plagen wetenschappelijk verklaard

Auteur:
2 minuten leestijd

De zevende plaag – John Martin, 1823
Volgens een aantal wetenschappers hebben de bijbelse tien plagen in Egypte wel degelijk plaatsgevonden, maar waren het gevolgen van natuurrampen. National Geographic Channel zendt hierover binnenkort een documentaire uit.

Volgens het Oude Testament bracht God zo’n 3000 jaar geleden verschillende plagen over Egypte. Dit om de Egyptenaren te straffen voor hun slechte behandeling van de Israëlieten en voor het feit dat het Joodse volk geen toestemming kreeg het land onder leiding van Mozes te verlaten.

Archeologen zijn het er inmiddels over eens dat de tien plagen van Egypte zich voordeden in Pi-Ramses, een stad uit de oudheid aan de rand van de Nijl. De stad was de hoofdstad van het Egyptische rijk tijdens de regeerperiode van farao Ramses II (1279- 1213 v.Chr). De stad blijkt 3.000 jaar geleden plotseling te zijn verlaten, wat volgens de onderzoekers toe te schrijven is aan de plagen die optraden. Wetenschappers zeggen nu aan de hand van bodemonderzoek dat die plagen werden veroorzaakt door een plotselinge klimaatverandering en een vulkaanuitbarsting.

Klimaatverandering

De eerste plagen zouden voortgekomen zijn uit het droge klimaat, waardoor de Nijl een stromende modderrivier werd. Die klimaatverandering kunnen onderzoekers onder meer afleiden door bestudering van zogenaamde stalagmieten (druipsteenpilaren). Volgens de onderzoekers ontstond er drieduizend jaar geleden, net na de regeerperiode van Ramses II, ineens een droog klimaat.

Als gevolg van een droge Nijl zouden er vervolgens giftige algen in de Nijl zijn ontstaan. Zodra die algen stierven, kleurde het water rood (plaag één). Bovendien zouden door die giftige algen de kikkers de Nijl verlaten. Vanwege de stress die dat veroorzaakte zouden de kikkers sneller volwassen worden, waardoor deze op het land een epidemie veroorzaakten (plaag twee). Omdat ze niet konden overleven op land, stierven ze snel, waardoor insecten als muggen en luizen niets meer van ze te vrezen hadden en zich naar hartenlust konden vermenigvuldigen. (plaag drie en vier). Door deze insectenplagen zouden verschillende ziektes zoals malaria, hun intrede hebben gedaan, wat ziek vee (plaag vijf) en zweren (plaag zes) veroorzaakte.

Vulkaanuitbarsting

De plagen hierna werden volgens de onderzoekers veroorzaakt door de uitbarsting van de Thera-vulkaan. Doordat het as van die vulkaan boven Egypte in botsing kwam met onweersbuien, kwam de hagel met bakken uit de hemel (plaag 7). Ook ontstond er daardoor een vochtig klimaat wat ideaal was voor sprinkhanen die zich snel vermenigvuldigden (plaag 8). Daarnaast zorgden de asdeeltjes ervoor dat de zon de aarde minder goede bereikte, waardoor het donkerder werd (plaag 9). De tiende plaag zou zijn veroorzaakt door een schimmel in het graan. Volgens de Egyptische traditie mocht het oudste kind van het gezin altijd als eerste van het graan eten, waardoor alle eerstgeborenen stierven (plaag 10)

De documentaire over het onderzoek van de wetenschappers in Egypte wordt aanstaande zondag, Eerste Paasdag vanaf 21.00 uur uitgezonden op National Geographic Channel.

×