Adriaan de Groot (1914-2006) – Grondlegger Cito-toets

Adriaan de Groot was een Nederlandse psycholoog, wiskundige en begenadigd schaker die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de psychologische wetenschap in Nederland. Hij is ook bekend als de grondlegger van de Cito-toets, een eindtoets voor het basisonderwijs.

Samuel Morse (1791-1872) – Uitvinder van de morsecode

De Amerikaanse uitvinder en kunstschilder Samuel Morse vond in 1835 de morsecode uit. Zijn uitvinding van de elektrische telegraaf was van zeer grote betekenis voor de ontwikkeling van verbindingen in het tweede deel van de negentiende eeuw.