Dark
Light

Taalgeschiedenis- Pagina 2

Artikelen over de geschiedenis van taal, met uiteraard met name berichten over de Nederlandse taalgeschiedenis.

Grosso modo – Betekenis

"Grosso modo" is een zegswijze die afkomstig is uit het Latijn en betekent iets als ‘grofweg’, ‘min of meer’ of ‘in grote lijnen’. De woordcombinatie wordt onder meer gebruikt als sprake is van een ruwe schatting of als iets 'over het algemeen genomen zo is' (maar dus niet in alle gevallen).
Tarweveld

Een sjibbolet – Moedertaalspreker of niet?

Een sjibbolet (of: schibbolet) is een woord dat gebruikt kan worden om te bepalen waar iemand vandaan komt. Of juist niet. ‘Scheveningen’ is een bekend voorbeeld. Dit woord kan door de meeste Nederlanders probleemloos uitgesproken worden, maar veel buitenlanders hebben, vanwege de moeilijke sch-klank, vaak aardig wat moeite met de Nederlandse uitspraak.
Plan voor het kanaal door 'Holland op zijn smalst', ofwel het Noordzeekanaal, Collectie Atlas Kok, ca. 1874

Holland op zijn smalst – Herkomst en betekenis

‘Dat is Holland op zijn smalst!’ Deze uitdrukking wordt nog geregeld gebruikt, meestal in spottende zin. Bijvoorbeeld om kritiek te leveren op bekrompen, armzalig, kleinzerig of zuinig gedrag dat dan dus typisch ‘Hollands’ zou zijn. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?