Jobsbode – De brenger van slecht nieuws

Wie een ruimte binnenkomt en de aanwezigen op de hoogte brengt van slecht nieuws, maakt zich niet direct populair. Zo’n figuur wordt ook wel eens een jobsbode genoemd. Waarom? Dit woord is ontleend aan het Bijbelboek Job. Dit bekende boek draait om een man genaamd Job, die in zijn leven met nogal wat onheil wordt geconfronteerd. Aanvankelijk is er geen

Herkomst van de uitdrukking

Iets met de mantel der liefde bedekken

Wanneer iemand een fout maakt, en een ander besluit daar geen ruchtbaarheid aan te geven, dan wordt wel eens gezegd dat de gebeurtenis “met de mantel der liefde wordt bedekt”. Deze uitdrukking vindt zijn herkomst waarschijnlijk in de bijbel.

Betekenis en herkomst