Jobsbode – De brenger van slecht nieuws

Wie een ruimte binnenkomt en de aanwezigen op de hoogte brengt van slecht nieuws, maakt zich niet direct populair. Zo’n figuur wordt ook wel eens een jobsbode genoemd. Waarom? Dit woord is ontleend aan het Bijbelboek Job. Dit bekende boek draait om een man genaamd Job, die in zijn leven met nogal wat onheil wordt geconfronteerd. Aanvankelijk is er geen