Op het nippertje – Betekenis en varianten

‘Dat is (net) op het nippertje’ is een bekende uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iets op het allerlaatste moment gebeurt. Daarnaast wordt ‘het nippertje’ ook wel aangewend om aan te geven dat iemand ergens nét op tijd aankomt. De precieze herkomst is onduidelijk.

Blauw bloed – Betekenis en herkomst

Als iemand van adellijke afkomst is, wordt ook wel eens gezegd dat diegene ‘blauw bloed’ bezit. Echter kleurt het bloed van die persoon net als bij alle anderen gewoon rood. Hij of zij lijdt ook niet aan zuurstofarmoede. Waar komt de uitdrukking dan vandaan?

Dat kan niet door de beugel – Betekenis en herkomst

Het gezegde ‘dat kan niet door de beugel’ wordt gebruikt als iemand ontoelaatbaar gedrag vertoont. De desbetreffende persoon gedraagt zich niet zoals het hoort. Dit kan om een verkeerde actie of ongepaste uitspraak gaan. Waar komt deze uitdrukking vandaan? En wat voor een beugel wordt hier eigenlijk bedoeld?

/

Wat zijn Arabieren?

De term Arabieren, in het enkelvoud Arabier, is bij de meeste mensen wel bekend. Toch vinden velen het lastig om dit begrip duidelijk te omschrijven. Waar komt het begrip Arabier vandaan? En wat zijn Arabieren eigenlijk voor bevolkingsgroep?