Erasmushuis in Anderlecht

Het Erasmushuis in Anderlecht(Brussel) is gewijd aan het leven en werk van de beroemde humanist Desiderius Erasmus (ca. 1466-1536).

Van mei tot oktober 1521 vertoefde Erasmus bij zijn vriend Petrus Wychman, kanunnik te Anderlecht. Dit pand, ondertussen omgevormd tot het Erasmusmuseum, is één van de oudste gotische huizen in het Brusselse. De bezoeker krijgt er aan de hand van werken van Hans Holbein de Jonge (ca. 1497-1543), Jeroen Bosch (ca. 1450-1516) en Albrecht Dürer (1471-1528) (zie artikel: Oude Meesters uit de Renaissance) een beeld geschetst van de leef- en studiewereld van de grote filoloog, theoloog en apostel van de tolerantie die Erasmus zonder enige twijfel was. Het museum telt naast vele kunstwerken een groot aantal drukwerken die het gedachtegoed van de ‘Meester van de Vrije Wil’ illustreren.

Daarnaast zijn er de tuinen. In een eerste tuin wordt er door middel van een honderdtal planten uit de 16de eeuw als het ware een botanisch portret geschetst van de humanist. Veel van die planten gebruikte Erasmus om zichzelf bij ziekte te behandelen. Achter deze kruidentuin ligt de zogenaamde filosofische tuin. Op basis van de tekst ‘Het religieus banket’ die Desiderius schreef in 1521 na zijn verblijf in Anderlecht, werden een aantal ‘cartografische perken en plantsoenen’ aangelegd, waar bezoekers planten en bloemen kunnen bewonderen die Erasmus, de eerste grote wereldburger, bekeek tijdens zijn talrijke reizen. Beide tuinen herbergen een aantal zogenaamde ‘filosofische kamers’, ontworpen door hedendaagse kunstenaars waaronder bijvoorbeeld Pierre Portier en Bob Verschueren. Al deze ‘kamers’ vormen als het ware een uitnodiging om te verpozen, te genieten of om van gedachten te wisselen met vrienden, want zoals Erasmus reeds stelde: “Ubi amici, ibi opes” (vert. Daar waar vrienden zijn, daar is rijkdom).

Praktische informatie over het museum is te vinden op www.erasmushouse.museum

- advertentie -

~ Rudi Schrever
Brusselse stadsgids | Rondleidingen op aanvraag | rudi.schrever@skynet.be

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister

Helden - Stephen Fry De jodenvervolging in foto's De Bourgondiërs - Bart Van Loo Wij zijn de Bickers - Simone van der Vlugt t Hooge Nest - Roxane van Iperen Vietnam - Max Hastings Boerhaave botanicus - Margreet Wesseling Het gedroomde Noorden - Adwin de Kluyver Vet oud - Gouden Eeuw De zaak Oldenbarnevelt
Gelijk naar geschiedenisboeken over: