Dark
Light

Financiële problemen voor Museum DOMunder

Auteur:
3 minuten leestijd
Foto: DOMunder
Foto: DOMunder

Museum DOMunder in Utrecht heeft een groot financieel probleem. De bouw van de archeologische attractie onder het Domplein blijkt 1,2 miljoen euro meer te hebben gekost dan verwacht. Daarnaast is er een exploitatietekort ontstaan van 400.000 euro. De gemeente onderzoekt momenteel, samen met de stichting die het museum beheert, hoe de problemen opgelost kunnen worden.

In totaal is er een tekort van 1,6 miljoen euro ontstaan. In een verklaring gaat de stichting door het stof. Zij erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie:

“Het bestuur en de directie van Initiatief Domplein hebben achteraf gezien te lang gedacht zelf voor een oplossing te kunnen zorgen. In de communicatie hierover is de gemeenteraad door de Stichting niet op tijd betrokken. De Stichting erkent dat ze hierover in een veel eerder stadium met álle stakeholders had moeten communiceren.”

DOMunder is een historische attractie bij de Dom van Utrecht. In het ondergrondse museum kunnen bezoekers 2000 jaar geschiedenis van Utrecht en Nederland beleven. DOMunder bevindt zich op zo’n 4,5 meter onder het Domplein, dat al kort na het begin van de jaartelling tot de belangrijkste bestuurscentra van ons land behoorde. Er kan onder meer een bezoek gebracht worden aan middeleeuwse kelders en er zijn restanten van een muur te bekijken die door de Romeinen werd gebouwd.

De afgelopen jaren was er vooral goed nieuws te horen. Het museum won verschillende prijzen waaronder een Heritage in Motion Award en een Museums + Heritage Awards for Excellence. En een mobiele app van DOMunder won de Geschiedenis Online Prijs.

Domtoren in avondlicht, gezien vanuit het westen - Foto: CC/Pepijntje
Domtoren in avondlicht, gezien vanuit het westen – Foto: CC/Pepijntje
Dat er ook problemen zijn bleek afgelopen week, toen de stichting een verklaring deed uitgaan waarin zij melding maakte van het financiële tekort. In plaats 4,2 miljoen euro kostte de bouw van het museum maar liefst 5,4 miljoen euro. Het grootste deel van de overschrijding zou zijn ontstaan als gevolg van het complexe bouwproces, waarbij met name de gevolgen van de archeologische opgraving tot veel meerwerk leidden. Vanaf de start van de bouw in mei 2013 moest het oorspronkelijke ontwerp op verschillende punten aangepast worden.

Bestuur en directie van Initiatief Domplein hadden tijdens de bouw de verwachting dat er voldoende mogelijkheden waren om de extra kosten te dekken.

“Dat bleek achteraf een onjuiste inschatting. Meteen na de start van de bouw bleek, dat stoppen of onderbreken van de bouw als gevolg van het meerwerk kostbaarder zou zijn dan doorgaan, onder andere vanwege de verplichting om subsidies terug te betalen indien het bouwplan niet of niet geheel zou worden afgemaakt.”

In de jaren voor de bouw was al een exploitatietekort van 4 ton ontstaan bij Schatkamer Domplein, de voorganger van DOMunder. Sinds halverwege vorig jaar blijkt de stichting in gesprek te zijn met de crediteuren over de ontstane problemen. Het gaat onder meer om de gemeente Utrecht, verschillende fondsen en enkele particuliere obligatiehouders.

Inmiddels zijn al enkele bezuinigingen doorgevoerd, onder meer op de huisvesting, personeel en onderhoud. In de verklaring erkent de stichting de gemeente te laat te hebben geïnformeerd over de problemen. Het zou ook te lang, en onterecht, hebben gedacht de problemen zelf wel op te kunnen lossen. Het huidige bestuur wordt als het aan de stichting ligt vervangen door een interim-bestuur zodra er een definitieve oplossing is voor de problemen. Het huidige bestuur blijft verantwoordelijk voor de goedkeuring van de jaarrekeningen over de afgelopen jaren. Eind van dit jaar moet er een nieuw bestuur worden geformeerd.

Nieuwe lening en kwijtschelding

Het Utrechts college lijkt de stichting tegemoet te willen komen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Geldof dat de gemeente voor vijftig procent garant wil staan voor een nieuwe lening. Ook zouden er schulden kwijtgescholden moeten worden. DOMunder failliet laten gaan is volgens de wethouder geen goed idee:

“Dan heb je niet alleen financiële gevolgen voor de gemeente, maar ook een rijksmonument dat in stand gehouden moet worden. We zoeken naar een oplossing waarbij de stichting kan doorgaan.”

Boek: Museumbezoeking – Waarom wij naar musea gaan

×