Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzoekt sportgeschiedenis

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis onderzoekt sportgeschiedenis
Korfbal was tijdens de Olympische Spelen van 1928 een demonstratiesport
Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) gaat onderzoek doen naar de Nederlandse sportgeschiedenis tot de Tweede Wereldoorlog.

Doelstelling is een databank te ontwikkelen met harde gegevens over de geschiedenis van de zes grote Nederlandse sporten: voetbal, gymnastiek, korfbal, hockey, tennis en schaken.

De namen van alle bonden en clubs in deze takken van sporten die opgericht zijn voor 1 augustus 1940 zullen in de databank worden opgenomen. Ook vermeld zal worden of bepaalde verenigingen zijn voortgekomen uit andere organisaties. Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, jaarverslagen, correspondentie en financiële stukken zullen eveneens een plek krijgen in de databank, mits deze stukken zijn ondergebracht in een openbare archiefbewaarplaats of documentatiecentrum is ondergebracht.

Het ING over de databank: “De databank biedt tal van mogelijkheden om de opkomst en groei van voetbal, gymnastiek, korfbal, hockey, tennis en schaken nader te onderzoeken en te vergelijken. Dat biedt allerlei mogelijkheden voor sporthistorici, die willen weten in welke plaatsen veel sportclubs waren of welke namen en afkortingen als clubnaam populair waren. Zij kunnen door de gegevens over de archieven bepalen welke bonden en clubs voor specifieke onderzoeksvragen in aanmerking komen. Maar ook onderzoekers naar de verzuiling in Nederland in de twintigste eeuw kunnen de databank raadplegen om te achterhalen waar rooms-katholieke en protestants-christelijke bonden en clubs gevestigd waren.”

- advertentie -

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Geschiedenisliefhebber? Volg ons:

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier