Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 23) – 2016

Auteur:
5 minuten leestijd
Nieuwe geschiedenisboekn
Nieuwe geschiedenisboekn

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we vanaf nu ook de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen titels.

<< Signalementen week 22 | Signalementen week 24 >>

Selectie week 23

Johan Cruijff in BarcelonaJohan Cruijff in Barcelona – Edwin Winkels Brandt – € 17.50

El Salvador, De Verlosser. Dat was zijn bijnaam in Barcelona, dachten wij, maar in werkelijkheid was er niemand die Johan Cruijff zo noemde. Hij was voor hen ‘El Flaco’, de magere. Later, toen hij trainer werd van Barça, spraken zijn spelers gekscherend van ‘God’, omdat hij alles zag en alles beter wist. Een god die regelmatig van zijn berg in Barcelona is afgedaald om in de wereld zijn wijsheden te verkondigen, zijn vrienden te omarmen, zijn vijanden te vervloeken en de Catalanen wijs te maken dat ‘één duif nog geen zomer’ maakt. Bijna altijd was Edwin Winkels daarbij. Dit boek is Winkels’ persoonlijke relaas over die 28 jaar met Cruijff in Barcelona. Een even bewonderende als kritische beschouwing over de beroemdste Nederlander ooit, gelardeerd met bijzondere anekdotes en ontboezemingen. Meer informatie / bestellen

De KraakrepubliekDe Kraakrepubliek – Bert Verhoeff Lecturis – € 29.95

‘Kraakrepubliek’ is behalve een documentaire terugblik op de hoogtijdagen van de kraakbeweging, begin jaren tachtig, ook een onderzoek naar de gevolgen ervan voor Amsterdam. Naast allerlei veranderingen c.q. verworvenheden op het gebied van volkshuisvesting, stadsinrichting en burgerparticipatie is het vooral op het vlak van kunst en cultuur waar de erfenis van de kraakbeweging het meest zichtbaar is. Leegstaande ruimtes niet slopen maar ontwikkelen tot (tijdelijke) woon- en werkplaatsen voor kunstenaars en creatieve ondernemers, het is staand beleid geworden. Meer informatie / bestellen

Istori Kita  Jouw familiegeschiedenisIstori Kita – Jouw familiegeschiedenis Aerial Media Company – € 39.95

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland hebben een achtergrond in Nederlands-Indië en/of Indonesië en veel (groot)ouders zijn de laatste ooggetuigen van deze periode. Eenmaal in Nederland zwegen de meesten over datgene wat zij hadden meegemaakt. Door dit fraai vormgegeven boek met uniek en zeldzaam beeldmateriaal, worden geuren en geluiden teruggebracht in de herinnering om de dialoog te starten tussen (klein)kinderen en hun (groot)ouder(s) en het zwijgen te doorbreken. Interview | Meer informatie / bestellen

Hun beloofde landHun beloofde land – Ian Buruma Atlas Contact – € 24.99

In Hun beloofde land vertelt Ian Buruma het verhaal van zijn grootouders Bernard Schlesinger en Winifred Regensburg, de in Londen geboren kinderen van Duits-Joodse immigranten. Hun liefde hield zestig jaar stand, hoewel de geliefden jaren van elkaar gescheiden waren. Want tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Schlesinger in Frankrijk en het Midden-Oosten, in de Tweede in India. Ze schreven elkaar brieven, bijkans dagelijks, waarin ze vertelden over hun leven, maar ook over kunst, muziek en hoop. De brieven vormen de basis van Buruma’s verhaal. Hun beloofde land is een eerbetoon van Ian Buruma aan zijn grootouders, die erin geslaagd zijn hun gezin met toewijding en liefde door twee wereldoorlogen te loodsen. Meer informatie / bestellen

Kindertransporten 1938-1948Kindertransporten 1938-1948 BBNC Uitgevers – € 19.99

Tussen 1938 en 1948 werden talloze reddingsoperaties georganiseerd door een aantal Britse religieuze en overheidsorganisaties met het doel om Joodse kinderen in Europa te redden van de Holocaust. Door een nooit eerder vertoonde samenwerking tussen deze groepen werden duizenden kinderen gered, die daarmee de horror van de holocaust bespaard bleef. Kindertransporten 1938-1948 biedt verschillende verhalen over hoe deze kinderen, zonder hun ouders overleefden. Vera K.Fast deed voor dit boek onderzoek naar de kindertransporten met behulp van archiefmateriaal in Groot-Brittanië en hield interviews met betrokkenen bij de transporten – kinderen en hun redders. Meer informatie / bestellen

Genen van een kunstverzamelaarGenen van een kunstverzamelaar – Jacob Six De Kunst – € 45.00

In dit boek geeft auteur Jacob Six een opsomming van de tientallen kunstcollecties van zijn familie. Een gedeelte is nog altijd particulier bezit van familieleden, vele andere delen zijn pronkstukken van internationale musea. Wereldbekend is de verzameling zeventiende-eeuwse familieportretten waaronder belangrijke werken door Rembrandt en Frans Hals. Deze rijk geïllustreerde uitgave geeft aandacht aan de avonturen en levensomstandigheden van verzamelaars gedurende 500 jaar. Daarmee geeft dit boek een intieme kijk op de familiegeschiedenis. Meer informatie / bestellen

Lust en liefde in VersaillesLust en liefde in Versailles Athenaeum – € 19.99

Hoe maîtresses het aanzien van Frankrijk bepaalden.
Versailles een centrum van de macht? Jawel, maar ook een plaats voor pleziertjes, feesten en uitspattingen. De jonge Lodewijk XIV maakt het bescheiden jachtslot tot een lusthof waar hij zich ongestoord kan wijden aan zijn eerste liefde Louise de La Vallière, waarna hij het laat uitgroeien tot een waar bordeel. Van de weelderige Madame de Montespan tot de vurige Madame de Maintenon is het een dartele aaneenschakeling van maîtresses, favorieten en meisjes van plezier. Meer informatie / bestellen

Cruijff  Hendrik Johannes, fenomeenCruijff. Hendrik Johannes, fenomeen Nijgh & Van Ditmar – € 15.00

Dit boek is volgens de kenners het enige, echt belangrijke boek over een van de beste voetballers aller tijden. Na het overlijden van Scheepmaker vulde Erik van Muiswinkel de Cruijff-jaren 1991-1997 aan. Vervolgens belichtte journalist Paul Onkenhout de jaren 1998-2004 uit het leven van het fenomeen – over zijn rol van weldoener, filosoof en alomtegenwoordige commentator van de internationale voetbalwereld. En nu beschrijft Willem Vissers de laatste jaren van het leven van Cruijff, tot aan zijn onverwachtse overlijden op 24 maart 2016. Meer informatie / bestellen

LichtLicht – André Klukhuhn De bezige bij – €23.99

De zeventiende eeuw is niet alleen de periode in de Europese cultuurgeschiedenis die goeddeels samenvalt met de vroege Verlichting. Dezelfde periode staat ook bekend als de Gouden Eeuw in de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In Frankrijk en Engeland keek men met argusogen naar die nieuwe, rijke staat, dit koloniale wereldrijk, zonder koning, zonder hof van edelen, maar met zelfbestuur van een volk. René Descartes en Baruch Spinoza domineerden de filosofie, Christiaan Huygens en Antoni van Leeuwenhoek de wetenschap, Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer de schilderkunst en Joost van den Vondel en Pieter Corneliszoon Hooft de literatuur. André Klukhuhn vertelt over het licht dat een revolutie teweegbracht zonder weerga. Meer informatie / bestellen

Het arme roomse levenHet arme roomse leven – Ton van Schaik Verloren – € 29.00

Dit boek beschrijft de armoede en de caritatieve zorg in katholiek Utrecht vanaf de Middeleeuwen. Het biedt ook inzicht in de wijze waarop de katholieke gemeenschap na de Reformatie in 1580 onopvallend haar weg zocht. Katholieken werden tweederangs burgers die hun geloof niet in het openbaar konden belijden. Kerkgebouwen, kloosters en gasthuizen kwamen in het bezit van de gereformeerde gemeenten, kapittels werden protestantse vermogensfondsen. Ook de armenzorg werd overgenomen. Nadat in 1796 de vrijheid van godsdienst was afgekondigd, namen de katholieken in het protestantse Utrecht geleidelijk hun plaats weer in. Meer informatie / bestellen

Woeste wellustelingenWoeste wellustelingen Aspekt – € 17.95

Aan de hand van 10 portretten van politici, literatoren, musici, en intellectuelen wordt het geestesleven van het Tweede Empire beschreven: van Napoleon III bewonderaars als Berlioz en Mérimée tot critici als Victor Hugo. Wat was voor hen de rol van Frankrijk in de wereld? Hoe keken zij terug op de Franse Revolutie en het Eerste Empire? En hoe zagen zij de toekomst? Tegenstanders als Hugo maakten soms vreemde bochten in hun denken om de bewondering voor de eerste te combineren met afkeer voor de derde Napoleon, daarom sprak hij liever over Europa waar hij Frankrijk bedoelde. Actuele vragen nu Frankrijk opnieuw worstelt met zijn plaats in de wereld. Meer informatie / bestellen

Europese papieren, intellectueel grensverkeer tijdens het interbellumEuropese papieren – Mathijs Sanders Vantilt – € 19.95

De twintigste eeuw begon met een oerknal. Kort na de hete zomer van 1914 leek het vrije culturele grensverkeer voorgoed verleden tijd. Maar de droom van een Europese republiek der letteren was niet zomaar vervlogen. Velen spanden zich in om de betrekkingen tussen Nederland en de omringende landen te herstellen en literatuur speelde daarbij een belangrijke rol. Als klein land tussen grote mogendheden was Nederland sterk ontvankelijk voor invloeden van buiten. In Europese papieren trekt een bonte stoet dichters en denkers voorbij. Zij stelden zich in verbinding met geestverwanten uit het buitenland en scherpten hun pen aan het werk van buitenlandse kunstenaars. Meer informatie / bestellen

<< Signalementen week 22 | Signalementen week 24 >>

×