Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 26) – 2020

Auteur:
4 minuten leestijd

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 25 | Signalementen week 27 >>>

Selectie week 26

Open vensters voor onze tijdOpen vensters voor onze tijd. De Canon van Nederland herijkt

Van Trijntje tot de Leeuwinnen: de Canon van Nederland vertelt in vijftig vensters een verhaal over de historische en culturele ontwikkeling van Nederland. In 2020 presenteerde de Commissie Herijking Canon van Nederland het rapport Open vensters voor onze tijd. De commissie heeft zich gericht op het ontwikkelen van een canon die het onderwijs ondersteunt.
Artikel: ‘Floris V eruit, Marga Klompé erin’
Meer informatie / bestellen

Broederstrijd in Korea - Sheila Miyoshi JagerBroederstrijd in Korea – Sheila Miyoshi Jager

Sheila Miyoshi Jager beschrijft in Broederstrijd in Korea de geschiedenis van het oneindige conflict op het schiereiland Korea: van de Tweede Wereldoorlog tot de ontmoeting van de Koreaanse leiders met Donald Trump in 2019. Zeventig jaar na dato is de Koreaanse Oorlog nog steeds niet ten einde. Historica en hoogleraar Sheila Miyoshi Jager schrijft de allesomvattende geschiedenis van deze oorlog, die nog altijd het risico van een Derde Wereldoorlog in zich draagt. Broederstrijd in Korea bevat 95 afbeeldingen en 16 kaarten.
Voorpublicatie: De verdeling van Korea (1945)
Meer informatie / bestellen

Wereld in vlammen. De conflicten in kleur (1914-1945) - Marina Amaral & Dan JonesWereld in vlammen. De conflicten in kleur 1914-1945

Wereld in vlammen werpt nieuw licht op de conflicten tussen 1914 en 1945 met meer dan 200 beeldbepalende foto’s. Uiteraard komen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de burgeroorlogen in Spanje, Mexico, Ierland en China, en de koloniale oorlogen in Abessinië, Palestina en Soedan. De Braziliaanse kunstenares Marina Amaral heeft de zwart-witfoto’s uit deze periode bewerkt en ingekleurd. De Britse historicus Dan Jones geeft de personen en gebeurtenissen nog meer kleur met zijn korte historische beschrijvingen.
Fragment: Conflicten in kleur (1914-1945)
Bespreking: Ingekleurde foto’s tonen wat oorlogsfotografen in WO1 en WO2 écht zagen
Meer informatie / bestellen

RegentenwerkRegentenwerk – Lauren Lauret

Tot de Bataafse Revolutie van 1795 kwamen op het Binnenhof regenten in de Staten-Generaal samen namens zeven soevereine provincies om de Republiek te besturen. Twintig jaar later waren de Staten-Generaal (inmiddels verzamelnaam voor de Eerste en Tweede Kamer) enkel nog medewetgever naast koning Willem i. De wortels van de Tweede Kamer in de Republiek hebben echter meer continuïteit opgeleverd dan tot nu toe is aangenomen. Dit boek laat zien dat de Kamerleden hun nieuwe vergaderpraktijk vormgaven op basis van de oude regententradities. Zo bleven de leden zich hardmaken voor hun provincie en het aandeel van de vergadering in het landsbestuur.
Meer informatie / bestellen

Jacques van Marken - Jan van der MastJacques van Marken. De eerste sociaal ondernemer…

Jacques van Marken (1845-1906) besloot zich als negentienjarige corpsstudent ‘nuttig te maken voor de maatschappij’. Hij richtte de Nederlandse Gist & Spiritusfabriek (het huidige DSM) en Calvé op en creëerde voorzieningen voor zijn arbeiders, die pas zeventig jaar later gemeengoed zouden worden, waaronder pensioenopbouw, ziektekostenverzekering en een ondernemingsraad. Samen met zijn echtgenote Agneta woonde hij in zijn fabriekskolonie in Delft. Daarnaast had hij ook een gezin in Rotterdam. Jan van der Mast schetst een fascinerend tijdsbeeld en laat zien hoe wij schatplichtig zijn aan Jacques van Marken.
Bespreking: De eerste sociaal ondernemer van Nederland
Meer informatie / bestellen

Bandieten, te wapen!Bandieten, te wapen! – Rende van de Kamp

Nederlandse partizanen in Italië in de Tweede Wereldoorlog
Nederlanders namen in de Tweede Wereldoorlog deel aan de partizanenstrijd in onder meer Rusland, Polen, Oostenrijk, Griekenland en Joegoslavië. Hoeveel precies is onbekend, want nooit eerder werd er aandacht besteed aan deze groep veelal dappere krijgers. In Italië ging het om tientallen Nederlandse partizanen die allemaal hun redenen hadden om tegen de Duitsers te vechten. Sommigen waren Engelandvaarders die onderweg waren gestrand en van de nood een deugd maakten. Maar de grootste groep bestond uit Nederlandse jongens die – al dan niet gedwongen – op vaak zeer jonge leeftijd in Duitse krijgsdienst waren getreden.
Meer informatie / bestellen

End of the MegafaunaEnd of the Megafauna – Ross D.E. MacPhee

De laatste jaren wordt er dankzij verbeterde technieken steeds meer bekend over de vroege geschiedenis van de mensheid. Waar de tijd niet in jaren of eeuwen maar in millennia wordt gerekend, is er sprake van het diepe verleden. Eén van de raadselen waar in populaire werken naar wordt verwezen, is het verdwijnen van ’s werelds megafauna, of grote gewervelden, telkens daar waar de mens ten tonele verschijnt.
Voorpublicatie: Het einde van de megafauna
Meer informatie / bestellen

Koloniaal Congo Een geschiedenis in vragenKoloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen

Het kolonialisme roept heel wat maatschappelijke discussie op. De debatten worden echter vaak op emotionele manier gevoerd, met onvolledige kennis van feiten en van de context. Koloniaal Congo presenteert daarom de huidige wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Dit is het begin van een nieuwe globale visie. Een keur aan binnen- en buitenlandse historici biedt aan de hand van concrete vragen een uniek inzicht in de geschiedenis van het Belgische kolonialisme.
Meer informatie / bestellen

Veelzijdig in deeltijd – 200 jaar Eerste kamerVeelzijdig in deeltijd – 200 jaar Eerste kamer

De Eerste Kamer is een veelbesproken, maar voor een breed publiek weinig bekend instituut. Dit jubileumboek, Veelzijdig in deeltijd, brengt daarom ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Eerste Kamer het werk van dit parlementaire huis en zijn leden in beeld. Het boek beschrijft met name de ontwikkelingen van de laatste 25 jaar en sluit daarmee aan bij een eerder jubileumboek dat in 1990 verscheen bij het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer. Veelzijdig in deeltijd is geschreven door de medewerkers van Griffie van de Eerste Kamer.
Meer informatie / bestellen

De universitaire campus

Op Nederlandse universiteitscampussen wordt momenteel volop gerenoveerd, gesloopt en gebouwd. De basisstructuur van deze complexen werd gelegd in de jaren vijftig, zestig en zeventig, toen de universiteiten een groeispurt doormaakten. Deze ging gepaard met grote ruimtelijke veranderingen, waardoor het aanzien van de universiteiten volledig veranderde. In soms compleet nieuwe stadswijken verrezen fabrieksachtige laboratoria, ziekenhuizen en flats met werkkamers en collegezalen die eerder deden denken aan kantoorkolossen dan aan plekken van geleerdheid. In de bundel De universitaire campus worden verschillende aspecten van deze ruimtelijke transformatie onderzocht.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 25 | Signalementen week 27 >>>

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen gratis toegankelijk maken. Steun ons werk

Recent gepubliceerd

Gerelateerde rubrieken:

Gratis geschiedenismagazine

Ontvang, net als ruim 52.000 anderen, iedere week de gratis nieuwsbrief van Historiek:
×