Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 3) – 2019

Auteur:
5 minuten leestijd

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 1/2 | Signalementen week 4 >>>

Selectie week 3 (2019)

Vredestichters De verdragen van Versailles en Parijs 1919Vredestichters. De verdragen van Versailles en Parijs 1919

Op 18 januari 1919 begonnen in Versailles de complexe onderhandelingen voor een vredesverdrag dat de Eerste Wereldoorlog formeel moest beëindigen. In zes maanden werden afspraken gemaakt die Europa ingrijpend zouden veranderen – en die volgens sommigen de aanleiding zouden worden voor de Tweede Wereldoorlog. Op 18 januari 2019 verschijnt bij uitgeverij Omniboek Vredestichters, de vertaling van het met prijzen overladen Paris 1919 van Margaret MacMillan. De internationaal befaamde historica geeft een breed overzicht van deze cruciale maanden in de wereldgeschiedenis, waar met moeizame afspraken nieuwe grenzen en machtsverhoudingen werden afgebakend.
Meer informatie / bestellen

8070 dagen wachten op de Elfstedentocht8070 dagen wachten op de Elfstedentocht

Van de koudste winter tot de heetste zomer van de eeuw. Van Reinier Paping tot Maarten van der Weijden. De Elfstedentocht is altijd dichtbij. Op 20 augustus 2018 was Bartlehiem trending topic. Het was op dat moment twintig graden bóven nul.Toch is de Elfstedentocht steeds verder weg. Op 8 februari 2019 is het 8070 dagen geleden dat Henk Angenent als laatste winnaar werd gehuldigd. Dat is even lang als tussen de Elfstedentocht van 1963 en die van 1985, tot nu toe het langste Elfstedenloze tijdperk.
Artikel: Auteur Jurryt van de Vooren over dit boek
Meer informatie / bestellen

Wat is recht? – De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuwWat is recht? – Henk Meijering & Han Nijdam

De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw
In de middeleeuwen maakten ook de Groninger Ommelanden deel uit van het Friese rechtsgebied, dat zich uitstrekte van het Vlie (nu het IJsselmeer) tot aan de Wezer in Duitsland. Vanaf de 12e eeuw is het recht daarvan op schrift gesteld, oorspronkelijk in het Oudfries. Vanaf het begin van de 15e eeuw was de schrijftaal in de Ommelanden het Nederduits (Nedersaksisch), met als gevolg dat de rechtsbronnen vertaald moesten worden.
Bespreking: ‘Zolang de wind van de wolken zou waaien en de wereld zou bestaan’
Meer informatie / bestellen

De hemelschijf van NebraDe hemelschijf van Nebra – Harald Meller

Op zoek naar een verdwenen beschaving in het hart van Europa
De hemelschijf van Nebra is een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen eeuw. In 1999 werd de schijf door illegale schatzoekers ontdekt in midden-Duitsland, maar na een avontuurlijke odyssee wist archeoloog Harald Meller hem veilig te stellen om er nader onderzoek naar te kunnen doen. De bronzen schijf met gouden versierselen blijkt de oudst bekende voorstelling van de kosmos ter wereld. Het is het sensationele bewijs dat 3600 jaar geleden in het hart van Europa een tot nog toe onbekende, hoogontwikkelde cultuur heeft bestaan.
Meer informatie (+ video) / bestellen

Lage drempels, hoge dijken. Democratie en rechtsstaat in balans

Lage drempels, hoge dijken Democratie en rechtsstaat in balans,Is het parlementaire stelsel van ons land in staat om in een veranderende maatschappelijke omgeving adequaat te blijven functioneren? Wordt de stem van alle burgers voldoende gehoord? Is onze democratische rechtsstaat voldoende weerbaar met het oog op actuele ontwikkelingen?Deze en vergelijkbare vragen heeft de staatscommissie parlementair stelsel in opdracht van het kabinet onderzocht. De conclusie is helder: hoewel de Nederlandse democratie heel behoorlijk functioneert, is het allerminst zeker dat dit in de toekomst zo blijft. Zonder hervormingen is de kans groot dat onze democratische rechtsstaat onder druk komt te staan. Er is weliswaar geen sprake van een acuut probleem, maar wel van een urgent probleem.
Meer informatie / bestellen

Europa tegen de JodenEuropa tegen de Joden (1880-1945) – Götz Aly

De Holocaust is niet alleen vanuit de Duitse geschiedenis te verklaren. In zowel West- als Oost-Europa had Jodenhaat vanaf 1880 een hoge vlucht genomen, aangewakkerd door nationalisme en sociale crises. Zonder ook maar iets af te doen aan de schuld van de Duitse daders, laat de Duitse historicus Götz Aly zien hoe rivaliteit en afgunst, discriminatie en pogroms op veel plekken in Europa hebben bijgedragen tot een klimaat waarin deportatie en moord mogelijk werden. Voor de eerste keer wordt hier het moderne antisemitisme als grensoverschrijdend fenomeen beschreven aan de hand van een pan-Europese blik op de tendensen die uitmondden in de omvangrijke Jodenmoord.
Meer informatie / bestellen

De Poolse soldaat Een verborgen geschiedenisDe Poolse soldaat. Een verborgen geschiedenis

Als de jonge Dolores in verwachting is van haar eerste kind, onthult haar moeder een geheim: haar vader is haar vader niet. Opgevoed door de Vlaamse communistische journalist Maarten, blijkt haar echte vader een Poolse bevrijder, Micha?. Twee mannen, verbonden door hun liefde voor dezelfde vrouw: Julia. Maar hun werelden hadden niet verder uit elkaar kunnen liggen. Terwijl Maarten tot aan zijn dood, net voor de val van de Berlijnse Muur, in zijn westerse cocon blijft vasthouden aan de marxistische theorie, ondervindt Micha? in Polen dagelijks de realiteit van het communistisch ‘paradijs’ aan den lijve.
Meer informatie (+ video) / bestellen

Leonardo literairLeonardo literair

Wie Leonardo da Vinci zegt, denkt aan Het Laatste Avondmaal, de Mona Lisa en zijn vele uitvindingen. Maar Leonardo (1452-1519) was ook een productief prozaschrijver. De taal van de humanisten was hem onbekend en hij schreef in het Toscaans.
‘Omdat ik niet geletterd ben, zullen ze zeggen dat ik niet goed kan uitdrukken wat ik wil behandelen. Nu weten die mensen niet dat mijn onderwerpen meer teruggaan op de ervaring dan op andermans woorden.’
Bij leven publiceerde hij niets, maar zijn nalatenschap bevatte duizenden vellen met losse invallen, annotaties, aanzetten van traktaten.
Meer informatie / bestellen

Elke vriendschap met mij is verderfelijkElke vriendschap met mij is verderfelijk

‘Duitsland is dood… voor ons is het dood. Het is een droom geweest. Ziet u het dan eindelijk, alstublieft!,’ bezweert Joseph Roth in een brief aan zijn vriend Stefan Zweig in 1933. De Joodse schrijvers, beiden opgegroeid in de Donaumonarchie, behoren tot de grootste vertellers van de Duitse literatuur. Hun ontroerende briefwisseling laat hen zien in tijden van nood, als de machtsovername door de nazi’s een schaduw werpt over hun vriendschap. Waar Roth zich compromisloos opstelt en meteen in 1933 naar Parijs emigreert probeert Zweig nog geruime tijd een modus vivendi te vinden. Ondanks de groeiende vervreemding probeert hij Roth financieel te ondersteunen en van zijn destructieve alcoholisme af te helpen.
Meer informatie / bestellen

Ze kwam uit Marioepol Een verloren levenZe kwam uit Marioepol. Een verloren leven

In ‘Ze kwam uit Marioepol’ doet Natascha Wodin onderzoek naar het verleden van haar moeder. Toen Natascha tien jaar oud was, pleegde haar moeder zelfmoord. De vraag naar haar moeders leven wordt een obsessie voor de dochter, die het pas op latere leeftijd, met behulp van internet, aandurft op zoek te gaan naar het verleden van haar moeder. Ze komt heel veel te weten, over het verleden in het Oekraïense Marioepol aan de Zwarte Zee, over voorouders en familieleden, over de ondergang van haar (aristocratische) familie door de stalinistische terreur, over de gruwelijke jaren als dwangarbeidster in het Derde Rijk.
Meer informatie / bestellen

Het kleine keizersdrama in AmerongenHet kleine keizersdrama in Amerongen

Van november 1918 tot mei 1920 was Kasteel Amerongen het toneel van een klein keizerlijk drama. De Duitse ex-keizer Wilhelm II was aan het eind van de Eerste Wereldoorlog naar ons land gevlucht en door de Nederlandse regering ondergebracht op Kasteel Amerongen, als gast van de familie Bentinck. Op het Kasteel deed iedereen of Wilhelm nog steeds keizer was, maar ondertussen wachtte er buiten de kasteelmuren een boze wereld.
Meer informatie / bestellen

Meer geschiedenisboeken:

<<< Signalementen week 1/2 | Signalementen week 4 >>>


×