Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 6) – 2017

Auteur:
5 minuten leestijd
nieuwe geschiedenisboeken
nieuwe geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 5 | Signalementen week 7 >>>

Selectie week 6 (2017)

Mijn erfenis - Philip StaalMijn erfenis – Philip Staal Eburon – € 19.95

Met medeweten en medewerking van de Nederlandse overheid, banken, verzekeraars en effectenhandelaren werden de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog systematisch beroofd. Rond het jaar 2000, na lange en moeizame onderhandelingen, kregen ze 347 miljoen euro terug, de zogeheten Maror-gelden. Philip Staal geldt als een van de voorvechters van dit rechtsherstel. Jarenlang deed hij onderzoek in archieven en dossiers en ontdekte dat niet alleen tijdens de oorlog, maar ook ná de oorlog miljoenen euro’s zijn verdwenen, geld dat de Joodse oorlogs­slachtoffers, waaronder veel oorlogswezen, rechtmatig toekomt.
Lees: Joden ook na Tweede Wereldoorlog nog beroofd | Meer informatie / bestellen

Het einde van de wereld. Een geschiedenisHet einde van de wereld. Een geschiedenis Polis – € 24.95

De apocalyps is zo oud als de wereld. Van de vroegste tijden tot heden heeft de mens zich een beeld proberen te vormen van wat er zou gebeuren als alles ten onder ging. Vroeger keken we bevreesd naar de komst van kometen of de voorspellingen van waarzeggers. Vandaag zijn we bang voor terrorisme, nucleaire dreiging en klimaatopwarming. Soms lijkt het doemdenken weer helemaal terug. Steven Stroeykens onderzoekt of we echt moeten vrezen dat het einde van de wereld zoals we die kennen eraan komt. De moderne scenario’s voor de ondergang van de wereld vertonen frappante overeenkomsten met aloude apocalyptische angsten. Dit boek is een fascinerende geschiedenis over rampen, angsten en nachtmerries.
Lees: Homo sapiens: uitgestorven zoogdiersoort… | Meer informatie / bestellen

Willem van Oranje. De opportunistische Vader des VaderlandsWillem van Oranje. De opportunistische Vader des Vaderlands Nieuw Amsterdam – € 19.99

Een voorvechter van tolerantie, gewetensvrijheid en alles wat Nederlands is, strijdend tegen de machtsbeluste Spaanse koning. Dat is het beeld dat we hebben van Willem van Oranje, onze Vader des Vaderlands. De auteurs laten zien dat de prins van Oranje helemaal geen bevrijder of idealist was, maar iemand die zijn vorsten, vrouwen en vrienden verraadde. De pragmatische prins veranderde vaak van geloof om zaken voor elkaar te krijgen, zette zonder scrupules grote stukken vruchtbaar land onder water en reduceerde Brabant tot een bloedige bufferzone.
Opiniestuk: Van Stipriaan: Auteurs ‘Willem van Oranje’ kunnen beter eerst hun “studie eens afmaken” | Meer informatie / bestellen

Sjef van Dongen, de Nederlandse Poolheld - Michelle van DijkSjef van Dongen, de Nederlandse Poolheld Lectura Cultura – € 19.99

In dit boek wordt het ware verhaal verteld van Sjef van Dongen, de Nederlandse poolheld die in 1928 op Spitsbergen de neergestortte generaal Nobile probeerde te redden van het pakijs. De grootste reddingsoperatie op de Noordpool ooit. Een reconstructie aan de hand van zijn eigen dagboeken en brieven. Dit boek gaat over het leven van een Brabantse jongen in een verlaten mijnbouwdorp op Spitsbergen en zijn heldhaftige poging om de Italiaanse ontdekkingsreiziger Umberto Nobile te redden. Terug in Nederland werd Sjef als een held onthaald en ontving hij pauselijke en koninklijke onderscheidingen.
Lees: In het spoor van de poolreiziger Sjef van Dongen | Meer informatie / bestellen

Het orakelHet orakel. De man die de geneeskunde opnieuw uitvond Balans – € 19.99

Op een dag arriveerde in Leiden een brief uit het Verre Oosten, die zijn bestemming had bereikt ondanks de uiterst summiere adressering: ‘aan de heer Boerhaave, geneesheer in Europa’. Deze anekdote illustreert de faam van Herman Boerhaave. Dit is misschien een mythe, maar het is wel een feit dat Boerhaave werd beschouwd als orakel en dat nog tot lang na zijn dood overal in de wereld zijn geneeskunde werd onderwezen. Hoe werd de zoon van een berooide Leidse predikant Europa’s beroemdste dokter? De biografie van Herman Boerhaave verhaalt hoe een sceptische theologiestudent zijn hart verloor aan wiskunde, mechanica en scheikunde – met als onbedoeld gevolg een nieuwe geneeskunde.
Meer informatie / bestellen

Van Havik tot vredesduif. Diplomaat tijdens de koude oorlogVan Havik tot vredesduif. Diplomaat tijdens de koude oorlog Aspekt – € 18.95

Wat bracht een ervaren diplomaat tijdens de Koude Oorlog tot een publieke stellingname tegen de wapenwedloop, die leidde tot zijn terugtreden als ambassadeur in Madrid? Altes schetst op openhartige wijze zijn metamorfose van hardliner tot vredesactivist. Hij laat zien wat hem ten diepste beweegt. Na zijn terugtreden uit de Buitenlandse Dienst richtte hij zich op de ontspanning tussen Oost en West en de ontwikkeling van een nieuw veiligheidsconcept: wederzijds verzekerde veiligheid in plaats van wederzijds verzekerde vernietiging.
Meer informatie / bestellen

Het huis op de hanenpootHet huis op de hanenpoot Atlas Contact – € 27.99

Het huis op de hanenpoot is een drieluik over hoe het verleden van invloed is op het heden. In het eerste deel vindt een verzamelaar van oude muziekinstrumenten bij een antiquair een antieke fagot. Het instrument blijkt te hebben toebehoord aan een Joodse familie die niet is teruggekeerd uit het concentratiekamp. In het middendeel staat de liefde centraal tussen een student en zijn docente in een Servische provinciestad. In gesprekken komen criminaliteit, corruptie, kunstvervalsing en de gapende generatiekloof aan de orde. In het sluitstuk volgen we drie Poolse broers die opgroeien tijdens het communisme, de overgang naar de democratie meemaken en zich een positie proberen te verwerven in het moderne Europa.
Meer informatie / bestellen

Brouwen aan de Eem - Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwenBrouwen aan de Eem – Amersfoort, een Stichtse bierstad in de late middeleeuwen Verloren – € 42.00

In de late middeleeuwen was de bierproductie een van de belangrijkste bedrijfstakken in de opkomende steden. De brouwers uit Amersfoort exporteerden hun befaamde hoppenbier naar alle naburige gewesten. Deze studie positioneert de biernijverheid van Amersfoort ten opzichte van concurrerende steden. De bierproductie verschafte veel werkgelegenheid en de bieraccijns was de fiscale melkkoe van de overheid.
Meer informatie / bestellen

Op zoek naar GeorgeOp zoek naar George Water – € 19.90

Na haar verhuizing naar Den Haag besluit de voormalig journalist Kim Heijdenrijk zich te gaan verdiepen in haar nieuwe straat. Ze komt erachter dat aan het einde van de straat ooit een berucht weeshuis stond; Huize Groenestein. Nieuwsgierig geworden gaat ze op zoek naar informatie en stuit via Marktplaats op een oude ansichtkaart. Het poststuk blijkt in 1916 vanuit Groenestein verzonden te zijn door de toen 13-jarige George Krul. Wat hij op de kaart aan zijn oom schrijft raakt haar. Wie was ‘Sjors’ en wat is er van hem geworden? Aan de hand van alle denkbare bronnen reconstrueert Kim Heijdenrijk de tragische geschiedenis van George en niet alleen van hem: haar zoektocht geeft een indringend beeld van het leven van de ‘gewone’ man in de twintigste eeuw.
Meer informatie / bestellen

Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid.Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid. Verloren – € 25.00

Het verhaal van de Graal 1921-heden
In het interbellum kwam de Graal als militante katholieke meisjes- en vrouwenbeweging tot bloei. De leden wilden zich helemaal geven voor het ideaal van de wereldbekering. Vanuit Nederland verspreidde de Graal zich ook naar verschillende Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. Na de oorlog maakte het religieuze radicalisme langzamerhand plaats voor christelijke maar vooral ook praktische vorming. De Graal werd synoniem voor degelijke beroepsopleidingen in de verpleging, de wijk en het huishouden, en voor lekenmissie voor en door jonge vrouwen.
Meer informatie / bestellen

Werner Tübke. Meesterschilder tussen Oost en WestWerner Tübke. Meesterschilder tussen Oost en West Waanders – € 22.50

In dit rijk geïllustreerde boek wordt het oeuvre van Werner Tübke (1929-2004) toegelicht met essays. Tübke geldt als de belangrijkste schilder van de DDR. Maar ook na de val van de Muur in 1989 staat zijn virtuoze, theatrale en soms bizarre oeuvre nog recht overeind. Door het DDR-regime werd Tübke aanvankelijk kritisch gevolgd, maar vanaf de jaren 70 kreeg hij meer vrijheid.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 5 | Signalementen week 7 >>>

×