Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 51) – 2016

Auteur:
5 minuten leestijd
geschiedenisboeken
geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 50 | Signalementen week 52/1 >>>

Selectie week 51

Oorlog onder de mensenOorlog onder de mensen Ambo|Anthos – € 24.99

Moderne oorlogen verschillen wezenlijk van de grootschalige conflicten in de vorige eeuw. Recente ervaringen in Irak en Afghanistan tonen aan dat het tegenwoordig niet langer gaat om het overmeesteren van een alom bekende, gelijksoortige vijand. De tegenstander verschuilt zich nu meer onder de lokale bevolking, wat het onmogelijk maakt massaal militair geweld in te zetten. Dit inzicht is niet nieuw, maar terug te zien in het koloniale verleden. Martijn Kitzen, politicoloog en oud-militair, vergelijkt de missie in Uruzgan (2006- 2010) met de meest omvangrijke koloniale oorlog die ons land ooit heeft gekend: de Atjeh-oorlog (1873-1913). In beide gevallen streed het Nederlandse leger tegen een onbekende tegenstander.
Lees: Atjeh en Uruzgan: oorlog onder de mensen | Meer informatie / bestellen

De eeuw van de machtDe eeuw van de macht. Europa 1815-1914 Hollands Diep – € 49.99

De negentiende eeuw was een tijd waarin alles wat als modern werd gezien ongelooflijk snel ouderwets bleek te zijn, waarin enorme steden binnen één generatie uit de grond verrezen, nieuwe Europese landen werden gevormd en mensen voor het eerst bijna direct over een afstand van duizenden kilometers konden communiceren. Richard J. Evans geeft een volledige beschrijving van de revoluties, de oorlogen en de opbouw van rijken die de negentiende eeuw markeerden. De eeuw van de macht is een boek van een historicus op het hoogtepunt van zijn kunnen en essentieel voor iedereen die probeert inzicht te krijgen in het Europa van toen én nu.
Lees: De eeuw van de macht. Europa 1815-1914 | Meer informatie / bestellen

https://historiek.net/waarom-herdenken-we-de-bloedigste-aanslag-uit-onze-geschiedenis-niet/66048/Elke dag angst – Pieter Serrien Horizon – € 24.99

Tussen juni 1944 en maart 1945 lanceerde Duitsland duizenden Vergeltungswaffen op Engeland, Frankrijk en ook op het pas bevrijde België, als wraak voor de geallieerde bombardementen op Duitse steden. De zogenaamde V-bommenterreur kostte het leven aan ongeveer 9000 Belgen. Vooral Antwerpen en Luik werden zwaar getroffen. Minder bekend is dat ook bij de productie van deze wapens in het ondergrondse concentratiekamp Dora honderden Belgische dwangarbeiders het leven lieten. Dit boek brengt het verhaal over leven met constante angst. Het vertelt over bekende inslagen zoals die op de Antwerpse Cinema Rex, waarbij een V2 in één klap 567 filmtoeschouwers de dood in joeg.
Lees: Waarom herdenken we de bloedigste aanslag uit onze geschiedenis niet? | Meer informatie / bestellen

Katoen  De opkomst van de moderne wereldeconomieKatoen. De opkomst van de moderne wereldeconomie Hollands Diep – € 49.99

Welke goederen drijven de wereldgeschiedenis? Suiker was de spil van de achttiende eeuw, terwijl de economie van de twintigste en eenentwintigste eeuw grotendeels lijkt te worden gestuurd door olie. In zijn belangrijke nieuwe boek Katoen, de opkomst van de moderne wereldeconomie stelt historicus Sven Beckert in een even uitgebreide als kleurrijke geschiedschrijving dat katoen de drijvende kracht achter de industriële revolutie van de negentiende eeuw is geweest. De welvaart in de katoenindustrie hing nauw samen met de opkomst van het moderne kapitalisme. Sven Beckert laat op briljante en caleidoscopische wijze zien hoe tekenend deze omwenteling is geweest voor de wereld waarin we nu leven.
Meer informatie / bestellen

1491 - De ontdekking van precolumbiaans Amerika1491 – De ontdekking van precolumbiaans Amerika Rainbow – € 10.00

In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. De Inca’s hadden het grootste rijk in de wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 voet aan wal zette.
Meer informatie / bestellen

De geopolitiek van emotieDe geopolitiek van emotie Nieuw Amsterdam – € 19.99

Dominique Moïsi liet in 2009 met De geopolitiek van emotie zien waarom sommige culturen eerder met elkaar in botsing komen dan andere. Hij diagnosticeerde angst bij het Westen, vernedering bij de Arabisch-islamitische wereld en hoop in Azië. Zijn onconventionele analyse van wereldproblemen vanuit emoties was een groot, mondiaal succes. Het boek is in 27 talen verschenen. Nu is het eigenlijk nog interessanter om dit boek te lezen. De lezer kan controleren of Moïsi’s voorspellingen voor Europa, de Arabische wereld en Azië zijn uitgekomen en wordt aan het denken gezet over de oorzaken van de huidige politieke ontwikkelingen. Het boek is geactualiseerd met een voorwoord dat Moïsi na de aanslagen in Parijs schreef.
Meer informatie / bestellen

De weg naar het binnenlandDe weg naar het binnenland Bert Bakker – € 39.99

Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800: de Zuidelijke Nederlanden
In de achttiende eeuw hebben de Zuidelijke Nederlanden nauwelijks auteurs of teksten voortgebracht die tot de canon van de Nederlandse literatuur zijn gaan behoren. De weg naar het binnenland biedt een antwoord op de vraag hoe dat komt en laat zien welke rol de Nederlandse letterkunde speelde in een meertalige maatschappij, waar het Frans de belangrijkste cultuurtaal was. De veelheid aan teksten, met hun variatie aan thematiek en bedoelingen, tonen de achttiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden in hun eigenheid en verscheidenheid.
Meer informatie / bestellen

De zaak Lasonder, een gerechtelijke dwaling van een TribunaalDe zaak Lasonder, een gerechtelijke dwaling van een Tribunaal Aspekt – € 14.95

Het prachtige landgoed Drienerlo, waar nu de Universiteit Twente zetelt, was in de Tweede Wereldoorlog eigendom van de vermogende Enschedeër mr. dr. Gerrit Albertus Lasonder. Die maakte in zijn leven maar één echte misslag: in 1941 werd hij lid van de Nationaal Socialistische Beweging. Daarvoor werd hij op 18 april 1947, ruim twee jaar na zijn dood, door het Tribunaal Almelo veroordeeld tot confiscatie van zijn gehele vermogen. Meteen na de oorlog liet de gemeente Enschede haar oog vallen op Drienerlo en kocht het voor een fractie van de reële prijs van het Rijk. In de strijd om de vestigingsplaats voor de derde Technische Hogeschool in ons land, speelde het een doorslaggevende rol.
Meer informatie / bestellen

Het dramatische jaar 1917  Crises, muiterij en revolutieHet dramatische jaar 1917. Crises, muiterij en revolutie Aspekt – € 24.95

Het jaar 1917 was het vierde oorlogsjaar. Na drie jaren van hard vechten met miljoenen slachtoffers was geen van de partijen erin geslaagd een opening te forceren. Alle illusies over een snel einde van de oorlog waren verdwenen. Veel soldaten vreesden dat er pas een einde aan zou komen als er gewoon geen soldaten meer over waren. Opstand en revolutie dreigden. Niemand wist hoe het verder moest.
Meer informatie / bestellen

Dorp in de rivier  Verhalen van het NoordereilandDorp in de rivier. Verhalen van het Noordereiland Coolegem Media – € 21.95

“Zou het dan een goed idee zijn om die verhalen van vroeger op papier te zetten? Gelukkig heeft mijn geheugen met het verstrijken der jaren niet al te veel schade opgelopen en al schrijvende kwam ik er achter wat ik eigenlijk altijd heb geweten: het Noordereiland, de plek waar ik was opgegroeid, was altijd in mij blijven zitten. Ik was een Noordereilander en ik was een Rotterdammer. Beide ben ik nog steeds en zal dat altijd blijven. Voor mijn gevoel en in mijn hart ben ik beide nog steeds en ik zal dat ook altijd blijven.”
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 50 | Signalementen week 52/1 >>>

×