ModeMode

Overheid steekt geld in zichtbaarder maken van mobiel erfgoed

De minister van Cultuur heeft geld beschikbaar gesteld voor het zichtbaarder maken van het Nederlandse mobiele erfgoed. Het gaat dan bijvoorbeeld om historische (zweef)vliegtuigen, schepen, treinen en fietsen. Momenteel is dit soort erfgoed vaak alleen te bewonderen voor de eigenaren.

- ad -

Minister Bussemaker heeft in totaal ruim 900.000 euro vrijgemaakt. Dit geld zal beheerd worden door het Mondriaan Fonds en kan onder meer gebruikt worden voor het opzetten van een virtueel museum. Daarnaast kan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder uitgebouwd worden. Met het register wordt in kaart gebracht wat er zoal aan mobiel erfgoed aanwezig is en wat de culturele waarde is.

Als in kaart is gebracht wat er aan mobiel erfgoed in Nederland is, kan de sector volgens de minister ook meer naar buiten treden en bijvoorbeeld een Open Dag organiseren.

Meer luchtvaartgeschiedenis
Boek: 100 Jaar Luchtvaart – Piloten, astronauten en gevechtsvliegtuigen

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!