Dark
Light

Poëziedebuut van Gerard Reve naar Universiteit van Amsterdam

Auteur:
1 minuut leestijd
'Gezicht op Kerstmis, en andere geestelijke liederen' - Gerard Reve
'Gezicht op Kerstmis, en andere geestelijke liederen' - Gerard Reve

'Gezicht op Kerstmis, en andere geestelijke liederen' - Gerard Reve
‘Gezicht op Kerstmis, en andere geestelijke liederen’ – Gerard Reve
De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het originele typoscript van Gerard Reves dichtbundel Gezicht op Kerstmis uit 1965 gekregen. Het manuscript is een geschenk van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Frits Boer.


Gezicht op Kerstmis, en andere geestelijke liederen is de eerste dichtbundel van (toen nog) Gerard Kornelis van het Reve. De bundel ontstond in Huize Het Gras te Greonterp en verscheen in een oplage van negenenveertig genummerde exemplaren.

Reves poëziedebuut is tegenwoordig zeer gezocht. Het bevat klassieke gedichten als ‘Paradijs’, ‘Bekentenis’ en ‘Herkenning’: ‘Nu weet ik, wie gij zijt, / de Jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna, / nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg. / Ik hoor mijn moeders stem. / O Dood, die waarheid zijt. Nader tot U.’

Studentensociëteit

De uitvoering van Gezicht op Kerstmis is volgens de UvA sober: de bundel werd op verzoek van Reve voor een lage prijs geproduceerd door de student Frits Boer. De latere hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie was destijds lid van het dispuut Baart en opmaakredacteur van Bikkelacht, een uitgave van de studentensociëteit Olofspoort. Reve vond Boer bereid de kopij voor Gezicht op Kerstmis over te tikken en te vermenigvuldigen op de stencilmachine waarmee hij Bikkelacht maakte. De kosten voor het stencilwerk bedroegen f 31,20, zo blijkt uit een bijgevoegde giro-overschrijving.

Reve en Boer hielden nog enige tijd contact en correspondeerden met elkaar. Zo mocht Boer opbeurende brieven van Reve ontvangen toen hij een gevangenisstraf uitzat wegens majesteitsschennis. De meeste, maar niet alle, brieven van Reve aan Boer zijn uitgegeven in Brieven aan geschoolde arbeiders (1985). Frits Boer schonk de verzameling als onderdeel van het archief van het roemruchte dispuut Baart, waarvan Reve beschermheer was. Veel leden van Baart hebben naam gemaakt als journalist of schrijver.

De schenking wordt tot en met 12 september tentoongesteld in de hal van de Bijzondere Collecties (Oude Turfmarkt 129).

×