Dark
Light

Prijs voor boek over razzia’s Amsterdam in 1941

Auteur:
1 minuut leestijd
Joodse Amsterdammers worden onder schot gehouden op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.
Joodse Amsterdammers worden onder schot gehouden op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam, waarschijnlijk 25-26 februari 1941

Wally de Lang heeft de Holocaust Literatuur Prijs 2023 gewonnen met haar boek over de razzia’s van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam. De tweejaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan het beste in het Nederlands geschreven boek waarin de Holocaust centraal staat. Zowel fictie als non-fictie boeken komen voor de prijs in aanmerking.

De razzia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam
De razzia’s van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam
In totaal dongen dit keer negenendertig titels mee naar de prijs. Uiteindelijk stelde een jury een shortlist van vijf titels samen waaruit na beraad een winnaar werd gekozen. Wally de Lang staat in het winnende boek uitgebreid stil bij de twee razzia’s die vooraf gingen aan de Februaristaking. De jury:

“Zij maakt de grotere geschiedenis zichtbaar door zich te concentreren op de details, waarbij ze erin slaagt nauwelijks bekende feiten boven water te krijgen. Zo vroeg als in 1941, bijvoorbeeld, werd er in een dependance van het kamp Mauthausen, kasteel Hartheim, geëxperimenteerd met het vergassen van Joden. De Lang beschrijft de halfslachtigheid van het Rode Kruis, de naïviteit, de onmacht van de Joodse Raad en de onverwachte hulp van Nederlandse politieagenten aan enkele opgepakte Joden, en dat zonder te vervallen in morele verontwaardiging of speculaties die niet bevestigd kunnen worden. Haar stijl is beheerst en onderkoeld en daardoor buitengewoon effectief.

Bronnenonderzoek

De jury was verder zeer onder de indruk van het bronnenonderzoek van de auteur. Zo bevat het boek verschillende bijlagen waarin de straten worden vermeld waar de 389 Joden zijn opgepakt, de beroepen die zij uitoefenden en de nabestaanden die zij achterlieten.

Nabokov schreef dat het plezier van de romankunst gelegen is in de details, Wally de Lang laat zien dat de historicus niet hoeft onder te doen voor de romanschrijver.

In 2021 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Winnaar was toen Guida Joseph, auteur van de graphic novel De rode draad.

Het winnende boek: De razzia’s van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam

×