Dark
Light

Registratiekaarten marinekrijgsgevangen in Azië online

Auteur:
1 minuut leestijd
Registratiekaart van de commandant van het Korps Mariniers in Nederlands-Indië Luitenant-kolonel Willem Roelofsen
Registratiekaart van de commandant van het Korps Mariniers in Nederlands-Indië Luitenant-kolonel Willem Roelofsen

Vrijdag wordt in het Marinemuseum in Den Helder een website gelanceerd met daarop 1803 vertaalde registratiekaarten van marinemannen en andere zeevarenden, die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 in Japanse krijgsgevangenschap doorbrachten.

De site is een initiatief van de Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (SOO). De stichting:

“Veel oud-krijgsgevangenen wilden er na het einde van de Tweede Wereldoorlog niet over praten of vonden geen luisterend oor. De vertalingen geven de nabestaanden de mogelijkheid uit deze nieuwe bron meer inzicht te krijgen in die verschrikkelijke periode in het leven van hun dierbaren.”

De in totaal circa 4000 ‘marinekaarten’ zijn vier jaar geleden overgedragen aan het Nationaal Archief en bevatten naast de registratiekaarten van personeel van de Koninklijke Marine ook die van het (gemilitariseerde) personeel van de Koopvaardij, de Gouvernementsmarine, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M.) en diverse andere rederijen.

De SOO stelt de vertalingen beschikbaar via de website pow.s-o-o.nl.

“In tegenstelling tot de algemene verwachting werden niet alle Japanse documenten aan het einde van de oorlog vernietigd. Door de Japanse taal zijn deze documenten niet zonder meer toegankelijk. De kaarten bieden een schat aan informatie met betrekking tot een van de meest trieste periodes van de Japanse bezetting.”

Het Japanse militaire bestuur hield van alle krijgsgevangenen registratiekaarten bij. Het Japanse Informatiebureau voor krijgsgevangenen werd opgericht in 1941 als onderdeel van het Ministerie van het Leger. Na de Japanse capitulatie van augustus 1945 werd het bureau voortgezet als het ‘1st & 2nd Repatriation Bureau’ en uiteindelijk verplaatst naar het Japanse Ministerie van Welzijn. De kaarten, die tot 1955 werden bijgewerkt, werden op 1 maart 1955 officieel overgedragen aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn 47.818 kaarten beschikbaar gesteld.

Het vertaalproject is financieel onder meer ondersteund door de Toyota Foundation.

Boek: Verschrikkingen In Het Verre Oosten

×