Dark
Light

Sinterklaasfeest op lijst immaterieel erfgoed

Auteur:
1 minuut leestijd
Feest van Sinterklaas - cc
Feest van Sinterklaas - cc

Het Sinterklaasfeest is op de uitgeroepen tot Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft dat bekendgemaakt.

Het Sint en Pietengilde had gevraagd om het feest op de lijst te plaatsen. Op die lijst staan nu meer dan zestig Nederlandse tradities en rituelen. VIE:

“Plaatsing op de Nationale Inventaris betekent dat er een actieve gemeenschap achter staat die deze traditie levensvatbaar wil houden en wil werken aan een duurzame toekomst voor deze traditie, die in de maatschappij breed wordt gedragen.”

Het Sint en Pietengilde wordt verantwoordelijk voor het beheer van het sinterklaasfeest als traditie.

Waardering vergroten

Ons land heeft sinds ruim twee jaar een lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Immaterieel erfgoed is levend erfgoed en het beschermen ervan vraagt volgens de overheid een geheel andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken. Wanneer er immaterieel erfgoed op de lijst komt dan zet het VIE er zich voor in om “de waardering van dit erfgoed te vergroten, het belang ervan te erkennen en het veilig te stellen voor de toekomst”.

Ineke Strouken, directeur VIE, benadrukt in een persbericht dat plaatsing op de Nationale Inventaris geen waardeoordeel inhoudt.

“‘Het zijn de gemeenschappen zelf die invulling geven aan hun tradities en aangeven waarin voor hen het belang van de traditie schuilt. Aan plaatsing op de Nationale Inventaris is een zorgvuldige procedure voorafgegaan, waarbij een onafhankelijke Toetsingscommissie beoordeelt of de voordracht aan alle formele eisen voldoet, waarvan de belangrijkste zijn dat het moet gaan om een traditie met enige geschiedenis en dat er een gemeenschap achter staat die wil werken aan de toekomst van de traditie.”

Marc Giling van het Sint en Pietengilde geeft aan zich bewust te zijn van het feit dat er discussie is rond elementen van het sinterklaasviering. Hij benadrukt dat zijn gilde niet bij machte is om verandering in de traditie door te voeren.

“Dit kan, zoals altijd bij tradities, alleen vanuit de maatschappij gebeuren in een proces van geleidelijkheid.”

×