Boek in een spitselband

Dit is een spitselband. In de 17e en 18e eeuw was een dergelijke band van perkament een van de goedkoopste opties om je boek te laten binden

Irma Boom: SHV 1896-1996

Toen dit elf centimeter dikke boek, dat 2.136 ongenummerde pagina’s telt, in 1996 verscheen, veroorzaakte het een sensatie.

Kladboek van een achttiende-eeuwse uitgever

Een bijzonder kladboek in de collectie van Museum Meermanno. Er zijn namelijk nauwelijks archieven van zeventiende- of achttiende-eeuwse drukkers, boekverkopers en uitgevers overgeleverd.

Op zijde gedrukt

Zijde werd als drager voor drukwerk vroeger vooral gebruikt voor efemere zaken, zoals uitnodigingen, theaterprogramma’s en briefkaarten. Op zijde gedrukte boeken zijn een zeldzaamheid.

Willemieke van den Brink, Tot de kern, 2013

In 2013 studeerde Willemieke van den Brink af aan de Hogeschool voor de kunsten Artez in Zwolle met het project ‘Tot de Kern’, een onderzoek naar de manier waarop iemand zijn identiteit blootgeeft aan een ander.

Een 15e-eeuws Buidelboek

Dit gebedenboek werd ca. 1480 gedrukt door de zogenaamde Drukker van de Rochus-legende, die tussen 1480 en 1484 in Neurenberg actief was.

Een minuscuul boekje uit 1673

Meer dan 200 jaar was dit Nederlandse boekje het kleinste gedrukte boekje ter wereld en ongetwijfeld een van de kleinste miniatuurboeken van vóór de 20ste eeuw.

Een achttiende-eeuwse beschrijving van Utrecht

Het zou mij niet verbazen als het boek door een vlijtige puber is geschreven. Interpunctie ontbreekt vrijwel geheel en bij het lezen van de tekst bekruipt je het gevoel dat je naar een zorgvuldig genoteerd dictaat aan het luisteren bent.

Boek van de maand: de ‘Chinese atlas’

Dit boek heet in het Chinees Kwang-yu-t’u. Dat heb ik van horen zeggen, want ik kan geen Chinees lezen. Bovendien ontbreekt de titelpagina aan dit exemplaar. Wat ik wel weet, is dat de ‘Chinese atlas’, zoals het werk in Meermanno bekend staat, waarschijnlijk uniek is.

Dichter des vaderlands, 2005

Terwijl in de professionele drukkerijen de traditionele methoden om te drukken met losse loden letters en diverse soorten clichés voor illustraties verdrongen werden door de offsetdruk, was er in Nederland een groep enthousiaste amateurdrukkers die zich graag over de afgedankte letters en de persen ontfermden om zo de traditie voort

Korte beschrijving en plattegrond van Romeinse bouwvallen

In de Nederlandse archeologie is 1827 een belangrijk jaar. Vóór dat jaar ging het om het vinden van mooie en vooral waardevolle voorwerpen, maar in 1827 begon de eerste wetenschappelijke opgraving in Nederland onder leiding van Caspar Reuvens

De Nieuwe onverbeeterlijke liqueur-maaker

Volgens de uitgever is het hierbij afgebeelde boekje 'zeer dienstig voor Apothekers, Coffyschenkers, Logement-Houders en alle de geene die haare LIQUEURS, of MORGEN-DRANKEN, liefst zelve Gereed Maken'.

Catalogus van boeken met hunne pryzen

De handschriftencollectie van Museum Meermanno omvat een groot aantal prachtige middeleeuwse handschriften, waaronder enkele topstukken, zoals de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant en het Getijdenboek van de Meester van Katharina van Kleef. Veel minder bekend is dat er ook handschriften in de collectie zitten die er weliswaar minder mooi uitzien,

Boek van de maand: Augustinus, ‘La Cité de Dieu’

In 1371 gaf de Franse koning Karel V aan Raoul de Presles de opdracht om De civitate Dei (‘De stad Gods’) van de kerkvader Augustinus in het Frans te vertalen. De koning vond dat dit werk, dat fundamenteel was voor de verhouding tussen kerk en staat in de Middeleeuwen, ook