Het graf van Karel de Grote

Hoewel er wat discussie is, lijkt deze sarcofaag, die is te zien in de Domschatzkammer, de eerste rustplaats geweest van Karel de Grote. Toen hij op 28 januari 814 was overleden, is hij hierin bijgezet.

De jonge Karel de Grote

Informatie over de jeugd van Karel de Grote is zeer schaars, in tegenstelling tot de veel rijker gedocumenteerde latere fasen van zijn leven.

De invloed van het Roelandslied?

Het Roelandslied is een giftige tekst. Het typeert een werelds conflict als onderdeel van de grote kosmische strijd tussen goed en kwaad, waardoor er voor medemenselijkheid geen plaats meer is.

Het Roelandslied

Het Roelandslied was in de tijd van de Kruistochten een tophit. Het werd gezongen in allerlei talen, waaronder het Nederlands.

Roncevalles 778

Tijdens de Slag bij Roncevaux van 778 werd de Karolingische leider Roland gedood door Baskische strijders. Het legendarische Roelandslied is hierop gebaseerd.

Karel de Grote in Spanje

De expeditie van Karel de Grote naar Spanje was totaal mislukt. Hij had Girona en Barcelona bereikt, maar niet één vijandelijke stad weten te veroveren.

777: Karel de Grote in Nijmegen

In 2014 is het exact 1200 jaar gelden dat Karel de Grote overleed. In heel Europa wordt deze ‘mijlpaal’ herdacht en zo ook in Nijmegen, een stad waarmee Karel een speciale band had. In 777 bezocht de keizer deze stad voor het eerst om er op het Valkhof het paasfeest

De archeologische malaise

Eigenlijk is de publiciteitsgeilheid van de letterdames en -heren hemeltergend. Ik wil er niet elke keer weer over beginnen, maar het volgende geval kan ik u niet onthouden: Karel de Grote was echt lang. Dat blijkt namelijk uit de analyse van een van zijn botten. Ja duh. “Hij was breedgebouwd

Karel de Grote was letterlijk een groot man

Na bestudering van resten van zijn scheenbeen concluderen wetenschappers van de universiteit van Zürich dat Karel de Grote in zijn tijd letterlijk een groot man was. Dat meldt Nu.nl deze week.

Nieuwe biografie over tijdloze Karel de Grote

De Frankische vorst Karel de Grote, die regeerde van 768 tot 814, lijkt op de een of andere manier altijd terug van weggeweest. Zowel in kronieken, heiligenverhalen als miniaturen was Karel in de eeuwen na zijn dood terug te vinden. Toch is het beeld van Karel de Grote altijd eenzijdig

Honderd legendarische veldheren: van Atilla tot Zoeloe

De beste historici van deze tijd beschrijven onder redactie van Andrew Roberts helder en boeiend de levens en carrières van de belangrijkste veldheren uit het verleden, onder wie Rames III, Julius Caesar, Karel de Grote, Napoleon en Rommel.

Van oerknal tot nu – Middeleeuwse misère (#2)

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden. ~ vervolg op deel 1 ~ Dankzij het succes van de Franken onder Karel de Grote herleefde langzamerhand de hoop op