De wondere wereld van Adolf Born

Wie de wereld van illustrator, karikaturist en filmanimator Adolf Born betreedt, komt terecht in een land waar fantasie, humor en verbeelding heersen.

Volkslied van Tsjechië – Kde domov můj

Het volkslied van Tsjechië is afkomstig uit een negentiende-eeuws theaterstuk van de Tsjechische auteur Josef Kajetán Tyl. De muziek is gecomponeerd door František Škroup. De titel van het lied, Kde domov můj, betekent zoveel als ‘Waar mijn huis is’ of ‘Waar is mijn thuis?’.

De geboorte van Tsjecho-Slowakije

Op 18 oktober 1918, een paar weken voordat de Wapenstilstand van Villa Giusti in Padua het lot bezegelt van Oostenrijkse-Hongaarse Dubbelmonarchie, roept de top drie van de nationalistische Tsjecho-Slowaakse beweging, bestaande uit Tomáš Masaryk, Edvard Beneš en Milan Rastislav Štefánik, de Tsjecho-Slowaakse republiek uit.

De CPN en de Praagse Lente (1968)

De Communistische Partij van Nederland (CPN) veroordeelde de inval in Tsjechoslowakije in scherpe bewoordingen. In een op 26 augustus in de CPN-krant De Waarheid gepubliceerd Manifest verklaarde het partijbestuur nadrukkelijk dat de inval ‘onaanvaardbaar’ was; dit had niets meer met het communisme te maken.

De CPN en de machtsovername in Tsjechoslowakije (1948)

De machtsovername door de communisten in Tsjechoslowakije in februari 1948 zorgde in Nederland voor een storm van verontwaardiging, die nog werd versterkt door de wijze waarop de Communistische Partij van Nederland (CPN) op die machtsovername reageerde.

Hoe de Belgen Pilsen bevrijdden

In mei 1945 werd de Tsjechische stad Pilsen of Plzeň bevrijdt door de geallieerden. En daar zijn ze 72 jaar na dato nog steeds dankbaar voor.

De beul en de crypte

De beul van Praag, de man met het ijzeren hart. Als er al een prototype bestaat van een rasechte nazi, dan moet het zeker Reinhard Heydrich zijn.

Biografie veelzijdige geleerde Jan Amos Comenius

Bij het Comeniusmuseum in Naarden, waar Jan Amos Comenius (1592-1670) begraven ligt, constateert men al enkele jaren een groeiende belangstelling voor de veelzijdige Tsjechische geleerde, die zich in 1656 in Amsterdam vestigde en daar tot zijn dood bleef wonen.