Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 15) – 2017

Auteur:
3 minuten leestijd
Nieuwe geschiedenisboeken (week 15)
Nieuwe geschiedenisboeken (week 15)

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 14 | Signalementen week 16 >>>

Selectie week 15 (2017)

matzes en mieMatzes en mie. De lotgevallen van de families Barend en van Haeften Boom – € 20.00

Frits Barend en Marijke Barend-van Haeften beschrijven de zeldzame geschiedenis van een familie die zowel door de Holocaust als door de Japanse oorlogsterreur werd getroffen. Televisiemaker Frits Barend komt uit een Joodse familie die de Holocaust heeft meegemaakt, terwijl de Nederlands-Indische familie van zijn vrouw, historica Marijke van Haeften, de Japanse kampen heeft overleefd. Van Haeften en Barend vertellen samen hun bijzondere levensverhalen.
Lees: De lotgevallen van de families Barend… | Meer informatie / bestellen

Ze doen ons niets - Vervolging en deportatie van de Joden in Nederland 1940-1945Ze doen ons niets – Carry van Lakerveld Boom – € 25.00

Vervolging en deportatie van de Joden in Nederland 1940-1945
In 1940 telde Nederland ongeveer 140.000 Joodse inwoners. Bij de bevrijding, waren minder dan 40.000 van hen nog in leven. De overigen zijn vermoord in Auschwitz en in andere concentratiekampen. Over de Shoah bestaan veel, vooral wetenschappelijke publicaties. Dit boek is toegankelijk voor een breed publiek en geeft aan de hand van ooggetuigenverslagen, interviews met overlevenden en documenten een beeld van de geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland.
Lees: Vervolging en deportatie van Joden… | Meer informatie / bestellen

Zussen. Een oorlogsverhaal - Hinke Piersma Zussen. Een oorlogsverhaal Querido – € 18.99

Wanneer Nederland wordt bezet door de nazi’s, proberen drie Joodse zussen ieder op hun eigen wijze hun leven en dat van hun familieleden te redden. De een duikt onder, de ander ontsnapt met vervalste papieren aan de bezetter en de derde vlucht naar Engeland. Hoewel hun wegen zich scheiden, worden ze alle drie geconfronteerd met het on vermogen hun dierbaren te beschermen. Dit is het waargebeurde verhaal van een familie die tijdens de oorlog uiteenvalt en voor hartverscheurende dilemma’s wordt geplaatst.
Lees: Gezinshereniging na de Tweede Wereldoorlog | Meer informatie / bestellen

Maart 1917 - Will EnglundMaart 1917 – Will Englund Hollands Diep – € 29.99

Wij zijn geen provincialen meer’, zei de Amerikaanse president Woodrow Wilson op 5 maart 1917. Het was de vooravond van Amerika’s deelname aan de Eerste Wereldoorlog, en de Russische autocratische macht was net in elkaar gestort. Het bleek een sleutelmoment in de wereldgeschiedenis. Niet alleen voor Rusland, maar ook voor Amerika. In Maart 1917 voert Will Englund ons met een goudmijn aan historische bronnen mee langs alle grote thema’s van deze turbulente tijd: de groeiende macht van de Amerikaanse president, de Russische cultuur en politiek, de strijd tegen racisme en discriminatie en de opkomst van de jazzmuziek.
Lees: Hoe de VS in maart 1917 geschiedenis… | Meer informatie / bestellen

Geen stijl of lange tenen? - Wat de achttiende eeuw ons leert over fatsoenGeen stijl of lange tenen? Vantilt – € 13.50

Het debat over vrijheid van meningsuiting wordt al jaren intensief gevoerd. Maar waar liggen de grenzen van die vrijheid? We komen er nog niet uit. De frustraties die dat oplevert zijn verre van nieuw. In de 18e eeuw veranderden de samenleving en de media net zo snel als nu: nieuwe platforms als tijdschriften, genootschappen en koffiehuizen zorgden voor maatschappelijke onrust. Ze hadden een enorme aantrekkingskracht op woedende, revolutionaire burgers. Om de samenleving leefbaar en het debat controleerbaar te houden, introduceerden letterkundigen een nieuw, door historici veronachtzaamd begrip: ‘fatsoen’.
Lees: Wat de achttiende eeuw ons leert over fatsoen | Meer informatie / bestellen

Alleen op de Vlucht - Jack KuperAlleen op de vlucht – Jack Kuper Omniboek – € 15.00

“Alleen op de vlucht” is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van een Joodse jongen, die aan de Holocaust weet te ontsnappen. Tien jaar is hij pas, als hij op een dag thuiskomt en ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en neemt hij een telkens wisselende identiteit aan. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal, dat door Publishers Weekly wordt vergeleken met het dagboek van Anne Frank.
Lees: ‘Ik was tien en overleefde de Holocaust’ | Meer informatie / bestellen

Outlaw PlatoonOutlaw Platoon Karakter – € 19.99

Waar Band of Brothers over de Tweede Wereldoorlog gaat is Outlaw Platoon de equivalent die zich afspelend tijdens de oorlog in Afghanistan. Wie echt wil begrijpen hoe het is om oorlog mee te maken, kan niet anders dan dit boek lezen – en herlezen met een groeiend gevoel van ontzag voor de mannen en vrouwen die deze ervaringen dag in dag uit hebben moeten meemaken.
Lees: Band of Brothers in Afghanistan | Meer informatie / bestellen

Heilige vaders  Het verhaal van de pausenHeilige vaders – Het verhaal van de pausen Aspekt – € 24.95

Bijna tweeduizend jaar, in één onafgebroken volgorde verteld: het verhaal van de 264 pausen is uniek in de geschiedenis van de mensheid. De twee grote tegenpolen, macht en genade, heersen en dienen, gaan een verbond aan, een monsterverbond, dat in zowel demonen als heiligen belichaamd wordt. Gelukkig is de tijd voorbij, dat hun verhaal òf door vrome katholieken óf door papenvreters werd geschreven. Wim Zaal brengt feiten en verbanden aan het licht die steeds opnieuw de lezer verrassen en de geschiedenis verhelderen.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 14 | Signalementen week 16 >>>

×