Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 17/18) – 2018

4 minuten leestijd

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 16 | Signalementen week 19 >>>

Selectie week 17/18 (2018)

De dure eed van HannibalDe dure eed van Hannibal

Volgens de overlevering was Hannibal negen jaar oud toen zijn vader hem meenam naar de tempel van Carthago. Daar doopte hij de handen van de kleine jongen in het bloed van een mensenoffer. Hannibal zwoer in opdracht van zijn vader een dure eed aan de goden: hij zou Rome haten tot in de eeuwigheid. Deze kleine Noord-Afrikaanse jongen zou uitgroeien tot een onverschrokken militair die het leidinggeven in het bloed zat. Hij leidde een enorme logistieke operatie. Daartoe moest hij alle managementkwaliteiten aanwenden die hij in huis had.
Voorpublicatie: Het roemloze einde van Hannibal, de grootste vijand van Rome
Meer informatie / bestellen

Wilhelmina, werkelijkheid en fictieWilhelmina, werkelijkheid en fictie – Gerard Aalders

Was koningin Wilhelmina een vorstin van mythische proporties of een koningin van de mythe? Terwijl haar koningschap nog steeds met talloze raadsels is omgeven was Wilhelmina (1880 – 1962) als koningin razend populair. Voor haar dood heeft ze veel documenten vernietigd die haar positieve imago (waarvan ze zich zeer bewust was) konden aantasten. Een kritische blik op haar leven en werken, zoals u in dit boek aantreft, geven een totaal ander beeld van de oude koningin.
Voorpublicatie: De ‘vlucht’ van koningin Wilhelmina: toevallig of gepland?
Meer informatie / bestellen

Boek bij de tentoonstelling: Willem van Oranje - De jonge prins Van Oranje als edelman en militairWillem van Oranje. De jonge prins Van Oranje als edelman en militair

Niet Willem van Oranje, maar Maurits en Frederik Hendrik zijn als de bekendste militairen uit de Tachtigjarige Oorlog tevoorschijn gekomen. Beide zonen van de prins zouden echter pas na decennia van het begin van dit conflict, en het lange voortraject daarvan, een rol gaan spelen.
Artikel: Willem van Oranje was militair wel degelijk zeer ervaren
Meer informatie / bestellen

Rijksmuseum van Oudheden Leiden - een geschiedenis van 200 jaarRijksmuseum van Oudheden. Een geschiedenis van 200 jaar

In juni 1818 werd de jonge Caspar Reuvens (1793-1835) benoemd tot hoogleraar archeologie aan de Universiteit Leiden. Tegelijkertijd kreeg hij het beheer over het Archeologisch Cabinet van de universiteit, toen nog Hoogeschool geheten. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het begin van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.
Meer informatie / bestellen

Proeftuin ItaliëProeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond

Iedereen kent Italië als een prachtig land, rijk aan cultuur en heerlijk eten. Maar qua politiek, wordt Italië vaak gezien als een land dat achterloopt, met politici als showpremier Silvio Berlusconi en de komiek Beppe Grillo. Proeftuin Italië draait dit perspectief radicaal om en biedt een nieuwe visie op Italië. Sinds de eenwording in 1861 heeft het land namelijk een voortdurende reeks experimenten gelanceerd om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen.
Bespreking: Italië, de kanarie in de Europese mijn
Meer informatie / bestellen

Lieve Eberhard, in antwoord op je vragenLieve Eberhard, in antwoord op je vragen

Dit boek is ontstaan uit een aantal vragen over de bezettingstijd die Eberhard van der Laan zijn moeder voorlegde. Zij schreef hierop een zeer persoonlijk en authentiek verslag over wat zij, haar man en hun vrienden in het verzet meemaakten. Haar verhaal begint bij de eerste vijf dagen van de oorlog, die de opmaat waren voor een reeks van steeds benauwender ervaringen in de erop volgende jaren. De zeggingskracht is groot, omdat door de persoonlijke en plaatsgebonden ervaringen heen, het verhaal van vele anderen zichtbaar wordt.
Meer informatie / bestellen

Jan Pieterszoon Coen 1587-1629 Koopman-koning in AziëJan Pieterszoon Coen 1587-1629. Koopman-koning in Azië

Bewonderd en inmiddels ook verguisd. Gouverneur-generaal van de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), Jan Pieterszoon Coen, leeft in de nationale herinnering voort als de grondlegger van Nederlands- Indië, maar ook als degene die op bloedige wijze de Banda-eilanden onderwierp. Met geweld zorgde Jan Pieterszoon Coen ervoor dat de Nederlandse handel in specerijen veilig gesteld werd. Historicus Jur van Goor laat echter zien dat hij in de context van zijn tijd handelde en in de eerste plaats een groot koopman en manager was. Van Goor duikt door middel van documenten van de hand van Coen diep in zijn leefwereld en ontdekt wat hem bezielde.
Meer informatie / bestellen

Kookboek van de Gouden EeuwKookboek van de Gouden Eeuw – Manon Henzen

Dit is het eerste toegankelijke kookboek over de keuken van de Gouden Eeuw. In de voor de Noordelijke Nederlanden uitbundige 17e eeuw zagen de eerste Nederlandse kookboeken het licht. De recepten die Manon Henzen voor dit boek heeft verzameld, dateren uit die tijd en zijn afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk. Voor de 21e-eeuwse lezer (en kok!) zijn ze van een moderne twist voorzien. De keuken van de Gouden Eeuw was aromatisch en kruidig, dankzij het vele gebruik van specerijen (afkomstig van de VOC). Hij vormde de overgang van de middeleeuwse keuken naar die van onze tijd.
Meer informatie / bestellen

1968. Het jaar dat niet wil sterven1968. Het jaar dat niet wil sterven

1968 was een gebeuren hors catégorie dat niet in de framing paste: te internationaal, te veel Vietnam, te progressief, te ludiek, te respectloos voor autoriteiten en natuurlijk iets te veel seks en rock-‘n-roll. Dat was zo in de VS maar evengoed in Frankrijk, Italië en Duitsland. In België was Leuven ’68 een keerpunt en een nieuw begin. Veel emancipatorische bewegingen vonden daar hun inspiratie en het gelijkheidsidee van de verlichting kreeg er een update. Vooral conservatief Vlaanderen heeft het moeilijk met die erfenis. Daarom maakte het van ’68 een vijand en een karikatuur.
Meer informatie / bestellen

Arnhem Spookstad - Ooggetuigenverslagen van de Slag en evacuatieArnhem Spookstad

Slechts weinigen weten dat direct na de mislukte Slag om Arnhem, in de late septemberdagen van 1944, de grootste exodus uit de Nederlandse geschiedenis plaatsvond. Op last van de Duitse bezetter werden zo’n 95.000 mensen de stad uit gejaagd, terwijl in de weken die volgden nog eens ruim 50.000 evacuees uit de Betuwe en elders langs de Rijn hun huizen moesten verlaten. Arnhem werd een spookstad voor maanden. De lege huizen werden geplunderd; grote delen van de stad werden verwoest of in brand gestoken.
Artikel: Kleine herinneringen aan een grote vlucht
Meer informatie / bestellen

Het Alice-netwerkHet Alice-netwerk – Kate Quinn

Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger. Haar moeder neemt haar mee naar Europa om dit ‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was, besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als spion deel uitmaakte van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de andere vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden, en nog steeds wordt ze verteerd door woede.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 16 | Signalementen week 19 >>>

×