Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken – week 40 (2023)

Auteur:
4 minuten leestijd
geschiedenisboeken
geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.


<<< Signalementen week 39 | Signalementen week 41 >>>

Selectie week 40


 • Boudewijn de Groot oeuvreboek

  De verhalen van alle liedjes
  Aan de vooravond van zijn tachtigste levensjaar sprak Boudewijn de Groot vele tientallen uren met muziekjournalist Peter Voskuil. Ze luisterden elk officieel uitgebracht liedje terug waar hij als artiest, songwriter, producer of gastmuzikant bij betrokken was. Album voor album, liedje voor liedje, noot voor noot.

  Bespreking: ‘Waar kan je liggen aan het strand, totdat je hele lijf verbrandt’

  Bekijk boek • De generaals van Rome

  Veroveraars van een wereldrijk
  In dit boek beschrijft de bekende historicus Adrian Goldsworthy de geschiedenis van vijftien van de succesvolste Romeinse bevelhebbers ooit, zoals Fabius en Marcellus, het ‘zwaard en schild’ van het Republikeinse Rome, en Belisarius, de gesel van de Persen en Goten. Romeinse generaals werden voornamelijk benoemd vanwege van hun familieachtergrond of politieke connecties, en leidden op basis van praktische ervaring en gezond verstand.

  Bekijk boek • De Holocaust

  Een onvoltooide geschiedenis
  Een nieuw standaardwerk over de plek van de Holocaust in ons collectieve bewustzijn. De beslissende gebeurtenis van het twintigste-eeuwse Europa – de uitroeiing van miljoenen Joden – is herdacht, geïnstitutionaliseerd en verankerd in ons collectieve bewustzijn. Maar in deze genuanceerde en scherpzinnige nieuwe geschiedenis betoogt Dan Stone, hoogleraar moderne geschiedenis en directeur van het Holocaust Research Institute, dat de ware dimensie van de door de nazi’s aangerichte verschrikking in onze huidige herdenkingscultuur
  onbedoeld terzijde wordt geschoven.

  Bespreking: “Zal de Holocaust goed begrepen worden?”

  Bekijk boek • De vervlogen tijd

  Hoe het vroeger was
  In dit boek neemt Wim Daniëls ons mee naar de tijd van zijn jeugd: de jaren vijftig en zestig. Een tijd waarin het leven wat trager ging. In het dorp waar hij opgroeide woonden nog boeren die soms met hun vee de weg blokkeerden en in alle rust het verkeer lieten wachten. In de zomer stonden de mensen ’s avonds buiten op de stoep. Er waren kruideniers waar je op rekening kon kopen. Nog lang niet iedereen had een tv, maar als kind mocht je op woensdag- en zaterdagmiddag gaan kijken bij die ene familie in de straat die al wel een toestel had.

  Bekijk boek • Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen

  Vanaf het allervroegste begin loopt er een spoor van dieren door onze geschiedenis. Ze zagen de eerste mens in Afrika. Ze renden voor hun leven toen hij een jager bleek te zijn, en toen hij zich settelde als boer trokken zij de ploeg. Dieren speelden een hoofdrol toen koningen en keizers pronkten met hun macht. Ridders zaten op hun ruggen, soldaten vertrouwden op hun vleugels als ze een boodschap de lucht in stuurden voor hulp.

  Artikel: Gouden Penseel voor Djenné Fila

  Bekijk boek • Het ontstaan van Nederland

  Een toevallige geschiedenis
  De geschiedenis is vaak niet meer dan een uitkomst van toevallige gebeurtenissen. Dat wij nu, van Limburg tot Groningen en van Zeeland tot Overijssel, hetzelfde land delen, berust grotendeels op stom toeval. De grenzen hadden heel anders kunnen liggen, Nederland had een Republiek kunnen blijven of zelfs permanent ingelijfd kunnen zijn door Frankrijk, Spanje, Duitsland of Engeland.

  Fragment: De vroegste geschiedenis van ‘die natte uithoek van Europa’

  Bekijk boek • Kruiden, kokkels en kippen

  Wetenschap als ontdekkingsreis
  Slechts zelden komen wetenschappelijke ontdekkingen tot stand door een eenmalige geniale ingeving. Veel vaker gaat het om hard werk, gelukte en mislukte experimenten, dwaalsporen en toeval. In Kruiden, kokkels en kippen geeft Louise O. Fresco twee schitterende voorbeelden. Georg Rumphius was een Duitse amateurbioloog in dienst van de VOC die ondanks een aardbeving, blindheid, een grote brand én het zinken van het schip met de exemplaren van zijn Kruidboek postuum toch wereldberoemd werd.

  Bekijk boek • Liegbeesten

  Dier en ondier in oud nieuws
  Sinds jaar en dag breiden mensen de dierenwereld uit met zelfverzonnen soorten. Liegbeesten belicht die fantasieën in woord en beeld. Een meisje met een varkenshoofd, een edelman die hond wordt. Ook weerwolven, meerminnen en enge zeemonsters passeren de revue. En intussen rijzen er vragen. Konden vogels en vissen Gods stem vertolken?

  Fragment: Juffrouw Skinker, een vormloos monster

  Bekijk boek • Over Indië

  Herinneringen aan Indonesië in de koloniale tijd
  Veel Nederlanders hebben een persoonlijke band met Indonesië. Maar paradoxaal genoeg lijken de herinneringen aan het verleden dat Indonesië en Nederland delen in relatief korte tijd uit het collectieve geheugen te zijn gewist.

  Bespreking: Herinneringen aan Indonesië in de koloniale tijd

  Bekijk boek • Vlieg, mijn zwaluw

  Een Habsburgs-Joods-Hongaars-Nederlands familiedrama
  Vlieg, mijn zwaluw gaat over grote levensvragen. Welke gevolgen hebben angst, woede en schaamte voor je liefdesleven? Hoe kun je door het vinden van nieuwe familieverhalen de verhouding met je overleden ouders alsnog in balans brengen? Kun je van grootouders houden die zijn gestorven voor je geboorte?

  Bespreking: Een Habsburgs-Joods-Hongaars-Nederlands familiedrama

  Bekijk boek • Volksvreemd vermaak

  De Oost en de West op de Nederlandse podia voor en tijdens de Duitse bezetting
  Volksvreemd vermaak is een opzienbarend verhaal over het amusementsleven tijdens de Duitse bezetting. Hoe waren podiumartiesten van kleur uit Suriname en Nederlands-Indië de Duitsers én de NSB te slim af? De vraag naar afleiding en vermaak bleek juist in de oorlog groter dan ooit. De dagelijkse werkelijkheid was somber en beknellend. Grauw en uitzichtloos. Mensen wilden wegdromen met visioenen van zonnige palmstranden. Of dansen tot ze niet meer kónden.

  Bekijk boek


Meer geschiedenisboeken:


<<< Signalementen week 39 | Signalementen week 41 >>>

×