Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 45) – 2016

Auteur:
1 minuut leestijd
Nieuwe geschiedenisboeken
Nieuwe geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 44 | Signalementen week 46 >>>

Selectie week 45

Drugs in het Derde RijkDrugs in het Derde Rijk – Norman Ohler Luitingh Sijthoff – € 19.99

In de Tweede Wereldoorlog gebruikten Hitler, de nazi-legerleiding en soldaten drugs op grote schaal. Het gebruik van Pervitin (methamfetamine), opiaten en morfine was zeer gangbaar vanaf 1933. Dit is het eerste, veelomvattende boek over drugsgebruik in het Derde Rijk. De Duitse journalist Norman Ohler bestudeerde veel archieven en bronnen, zoals de logboeken van Hitlers lijfarts, en relateert het drugsgebruik van de nazi’s aan militaire acties en historische gebeurtenissen. Het resultaat is een sensationeel boek dat leest als een thriller.
Lees: Drugsgebruik in het Derde Rijk | Meer informatie / bestellen

Het gezicht van een wereldrijkHet gezicht van een wereldrijk – Simon Schama Atlas Contact – € 39.99

Wie een gezicht vastlegt, legt de geschiedenis vast, zo is de overtuiging van Simon Schama. De manier waarop Churchill ruziede met zijn schilder zegt iets over de politieke verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog. Dat John Lennon een paar uur nadat hij in foetushouding was gefotografeerd door Annie Leibovitz, werd doodgeschoten is een wonderlijk wrede speling van het lot. En de plaatjes van Charlie Chaplin of George Bernard Shaw die je bij een pakje sigaretten kreeg, zeggen iets over het begrip roem, dat steeds meer verschijningsvormen kreeg. Schama kijkt met liefde en aandacht naar schilderijen en foto’s uit de afgelopen eeuwen. Zijn verhalen worden meesterwerkjes over menselijke emotie en menselijk handelen.
Lees: Het gezicht van Elizabeth I van Engeland | Meer informatie / bestellen

Hitlers metamorfose  Hoe een gewone soldaat de architect van nazi-Duitsland werdHitlers metamorfose. Hoe een gewone soldaat de architect van nazi-Duitsland werd Nieuw Amsterdam – € 34.99

In minder dan een jaar (1918-1919) veranderde Adolf Hitler van een onhandige en politiek gedesoriënteerde einzelgänger in een felle antisemiet en charismatische leider van de nationaalsocialisten. De internationaal geroemde historicus Thomas Weber verbindt de biografie van Hitler met die van degenen in wier gezelschap de jonge veteraan uit de Eerste Wereldoorlog een fanatieke rechts-extremist werd, maar ook met vrijmetselaars, Joden en Britse geheim agenten. Het levert een grondige revisie op van bestaande theorieën over de opkomst van Adolf Hitler, gebaseerd op nieuwe bronnen.
Meer informatie / bestellen

Jacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden EeuwJacobs vlucht. Een familiesaga uit de Gouden Eeuw Vantilt – € 24.95

‘Jacobs vlucht’ schildert een intiem en indrukwekkend portret van vier generaties van één familie, op de vlucht vanwege hun geloof. De vader van de oude Jacob Rolandus bekeert zich rond 1560 tot de nieuwe (gereformeerde) godsdienst en moet als gevolg daarvan met zijn vrouw en zoon Jacob vluchten voor Alva. Kleinzoon Jacob Rolandus bekeert zich als minderjarige tot het katholieke geloof en vlucht op een nacht naar Antwerpen, achternagezeten door zijn vader. Craig Harline laat in deze meeslepende familiesaga zien dat het leven in de ‘verdraagzame’ zestiende- en zeventiende-eeuwse Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden veel minder veilig was dan doorgaans wordt aangenomen.
Lees: Een familiesaga uit de Gouden Eeuw | Meer informatie / bestellen

Erdogan. De nieuwe vader van Turkije?Erdogan. De nieuwe vader van Turkije? Prometheus – € 35.00

Over het land en over de leider kun je bijna alleen in vraagzinnen spreken. Is Turkije een vriend met vijandige grillen of eerder een tegenstander die soms een aardig gezicht trekt? Is het een macht in opkomst of juist een land dat op de rand van de afgrond staat? En wat wil Recep Tayyip Erdogan, sinds 2003 de Turkse leider? Is hij een vernieuwer of wil hij terug naar de tijd van de sultans? Verdient hij ons vertrouwen of moeten we hem wantrouwen? De Franse Turkije-kenners Nicolas Cheviron en Jean-François Pérouse, die al bijna twintig jaar de opkomst van Erdogan volgen, schreven de eerste grote biografie van de man die, met name sinds de mislukte staatsgreep van juli 2016, door de wereld met argusogen wordt bekeken.
Meer informatie / bestellen

Somme. De slag aan de Somme (1916) en de crisis van shellshocSomme. De slag aan de Somme (1916) en de crisis van shellshock BBNC – € 24.99

Verlamming, stotteren, de ‘bibbers’, niet meer in staat zijn om te bewegen, tijdelijke blind- of doofheid. Dit waren de verschijnselen die voor het eerst massaal optraden bij soldaten tijdens de Slag bij de Somme in 1916. De legerartsen noemden het ‘shellshock’, een woord dat later vervangen werd door PTSS – posttraumatische stressstoornis.
Er ontstond paniek bij de Britse legerleiding toen veel mannen de wil om te vechten volledig kwijt leken te raken. Hele bataljons moesten worden teruggetrokken uit de frontlinies, de artsen konden geen verklaring voor dit fenomeen geven. Taylor Downing gaat in er in dit boek dieper op in.
Meer informatie / bestellen

Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924Tragedie van een volk. De Russische Revolutie 1891-1924 Nieuw Amsterdam – € 29.99

Dit boek is het eerste alomvattende werk over de Russische Revolutie in één boek; het geldt vanaf zijn voltooiing in 1996 als een klassieker, zowel in de hoedanigheid van literair meesterwerk als van historisch standaardwerk. Orlando Figes hanteert op briljante wijze een individueel perspectief, ontleend aan de privé- verslagen van verscheidene figuren, wier tragische persoonlijke belevenissen met het algemene verhaal zijn verweven. Figes laat ons de Revolutie begrijpen als een menselijk samenspel van gebeurtenissen. Een monument van geschiedschrijving, dat al vele lezers in het hart heeft geraakt.
Eindelijk weer leverbaar.
Meer informatie / bestellen

Tilli's verhaalTilli’s verhaal BBNC – € 24.99

Tilli Horn is de vijf jaar oude dochter van een boerenfamilie als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Ze woont in het klein dorpje in het oosten van Duitsland. Tilli wordt gedwongen om lid te worden van de Hitlerjugend en deel te nemen aan propagandabijeenkomsten. Als de oorlog feller wordt, ondergaat Tilli bombardementen vanuit de lucht en leeft voortdurend in doodsangst. Aan het einde van de oorlog bezetten de Russische soldaten Tilli’s dorp. Om aanranding te voorkomen, verstopt de elfjarige Tilli zich met een dozijn andere meisjes maandenlang op een geheime zolder. Tilli’s verhaal vertelt gedetailleerd wat normale Duitse kinderen zoals Tilli Horn ondergingen tijdens het bewind van zowel Hitler als Stalin.
Meer informatie / bestellen

Gelderland grenslandGelderland grensland – Dolly Verhoeven Vantilt – € 22.50

Grenzen zijn terug van weggeweest; ze worden in heel Europa weer steeds scherper getrokken. Tegelijkertijd zijn grenzen van alle tijden. Dat wordt duidelijk als we naar Gelderland kijken. Aan het begin van onze jaartelling liep de Romeinse rijksgrens er dwars doorheen. In de middeleeuwen vormde Gelre een strategische overgangszone tussen Oost en West, later fungeerde het gebied veelvuldig als militaire buffer voor het westen van Nederland. En nu bezit het, naast een landsgrens, maar liefst zes provinciegrenzen. Vanouds kent Gelderland allerlei binnengrenzen. De grote rivieren vormden eeuwenlang barrières tussen Noord en Zuid, de indeling in kwartieren leidde ertoe dat de Veluwe, de Achterhoek en de Betuwe elk hun eigen(gereide) bestuur kenden, taal- en religieuze grenzen liepen en lopen dwars door het gewest. Dit boek is rijk geïllustreerd en bevat onder meer tientallen speciaal voor dit boek vervaardigde kaarten.
Meer informatie / bestellen

PolderpioniersPolderpioniers. Het verhaal van een boerenfamilie Ambo|Anthos – € 19.99

Een familie-epos dat honderd jaar Nederlandse geschiedenis vertelt. In 1857 loopt de jonge en onbevangen landarbeidersdochter Adriana voor het eerst de stadspoort van Goes door om te gaan werken bij een stoffenhandelaar. Twee jaar later is ze ongehuwd zwanger. Deze gebeurtenis vormt het begin van een verhaal over de strijd om het voortbestaan van een Nederlandse boerenfamilie.
In 1927 start de drooglegging van de Wieringermeerpolder; tien jaar later krijgen Kees, het kleinkind van Adriana, en zijn vrouw Naan een perceel toegewezen. Op dat kale polderland, waarin alle wegen, sloten en vaarten met een liniaal zijn uitgetekend, begint het boerenechtpaar hun zo fel begeerde eigen boerderij, en worden daarmee polderpioniers. Marian Rijk schetst honderd jaar maatschappelijke en economische ontwikkelingen in Nederland.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 44 | Signalementen week 46 >>>

×