Tentoonstelling: Kopstukken van de VU

Prof. dr. A. Kuyper – Foto: Exposorium VU
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) bestaat 130 jaar. Naar aanleiding van dat jubileum toont het Exposorium van de universiteit de komende maanden in een tentoonstelling een selectie bijzondere hooglerarenportretten.

De universiteit heeft in de loop der jaren een aanzienlijke collectie hooglerarenportretten opgebouwd en plaatste zich daarmee in een lange academische traditie, waarin een portrettengalerij van geleerden de senaatskamer van een universiteit siert.

Volgens de VU weerspiegelen de portretten globaal de geschiedenis van de opbouw van de faculteiten op de VU. De universiteit:

Ze laten tegelijkertijd zien dat nieuwe stijlen in de schilderkunst zijn opgenomen en geïntegreerd in de portretten. Hierdoor is chronologisch de ontwikkeling te zien van het traditionele klassieke hooglerarenportretProf. dr. A.P. Hollander – Foto: Exposorium VU

naar de neo-expressionistische portretten uit het eerste decennium van de 21ste eeuw.

Zeven van de portretten dateren uit de eerste vijftig jaar van de universiteit (1880-1930). Deze portretten zijn geschilderd door vooraanstaande portretschilders uit die tijd zoals Hendrik Haverman, Louis Goudman, Piet van Wijngaerdt en Hendrik Krabbé.

Een van de eerste geportretteerde hoogleraren is Abraham Kuyper (1837-1920). Samen met enkele orthodox-protestante christenen was hij het die in 1880 de VU oprichtte. Tot 1908 was de theoloog, predikant en staatsman zelf hoogleraar aan de Faculteiten der Godgeleerdheid en Letteren van de VU. Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag en aanstaande emiraat maakte Hendrik Haverman rond 1908 een traditioneel portret van Abraham Kuyper.

In de periode 1930-1980 werden er ruim vijftig hooglerarenportretten gemaakt. De traditionele opvatting werd toen verrijkt met een impressionistische of expressionistische stijl van schilderen.

Ook na 1980 slaagden de portretschilders erin nieuwe ontwikkelingen te verwerken in de portretten die ze schilderden. Zo beschikt de VU bijvoorbeeld over een aantal portretten waarin duidelijk neo-expressionistische invloeden te zien zijn.

Een voorbeeld van zo’n modern portret is het portret van professor Peter Hollander (1961). Schilder Jacques Grégoire maakte drie jaar geleden een hedendaags portret van Hollander, die van 1998 tot 2007 hoogleraar was aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Het portret werd gemaakt naar aanleiding van het emiraat van de professor.

De tentoonstelling getiteld Kopstukken van de VU, 1880-1930 wordt vrijdag geopend en loopt tot 25 december. Het Exposorium van de VU bevindt zich in het hoofdgebouw van de universiteit aan de De Boelelaan 1105 in Amsterdam.