Dark
Light

Volkslied van Israël – Hatikwa

Gebaseerd op een gedicht van Naphtali Herz Imber
Auteur:
4 minuten leestijd
Imber's handgeschreven tekst van Tikvateinu / Hatikwa
Imber's handgeschreven tekst van Tikvateinu / Hatikwa

Toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen, werd het lied Hatikwa (הַתִּקְוָה, De hoop) aangenomen als officieel volkslied. Die keuze was niet zo verrassend. In de jaren voor de vestiging van de nieuwe staat was Hatikwa namelijk hét lied van de zionistische beweging geweest.

Naftali Herz Imber
Naftali Herz Imber
De tekst van het lied werd in de tweede helft van de negentiende eeuw geschreven door Naphtali Herz Imber, een dichter die in 1856 geboren werd in een klein dorpje in Galicië (tegenwoordig deel van Oekraïne). Al op jonge leeftijd schreef Imber gedichten en maakte hij diverse reizen. Op een van die reizen ontmoette hij de Britse diplomaat en auteur Laurence Oliphant, die bekend stond als een groot voorstander van de terugkeer van joden naar het Land van Israël, ook wel Eretz Yisrael. In 1882 reisde Imber als diens persoonlijk secretaris naar Palestina, waar hij vervolgens geruime tijd in de omgeving van Haifa woonde.

Gedurende zijn jaren in het Midden-Oosten bleef Imber gedichten schrijven. Enkele daarvan werden in het jaar van zijn aankomst samen met wat ouder werk gepubliceerd in een bundel met de titel Barkai. Een van de gedichten was Tikvateinu (Onze hoop), het werk dat aan de basis staat van het Israëlische volkslied. Imber schreef het oorspronkelijk negen strofen tellende gedicht overigens al voordat hij met Oliphant naar Palestina reisde.

De huidige tekst betreft een aangepaste versie, in 1905 geschreven door een onderwijzer uit Tel Aviv. In 1888 zette Samuel Cohen het gedicht op muziek.

Kort hierna werd het lied, dat bekend kwam te staan als Hatikwa, als volkslied aangenomen door de zionistische beweging Hovevei Zion. In 1933 ratificeerde de gehele zionistische beweging het lied officieel als volkslied. Slechts twee coupletten komen in het lied terug. Het verlangen naar een thuisland voor het joodse volk staat in deze coupletten centraal. Sommige religieuze joden zijn niet heel erg gecharmeerd van het lied aangezien God en de Thora in de tekst niet expliciet genoemd worden.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de concentratie- en vernietigingskampen in Europa, werd het lied geregeld gezongen door Holocaust-overlevenden. Bekend zijn met name opnames die de BBC kort na de bevrijding schoot in concentratiekampen Bergen Belsen:

https://youtu.be/zVdKpE0DT4c

Toen het lied enkele jaren na de oorlog officieel het volkslied werd van de nieuwe staat Israël, was het lied ook veelvuldig te horen. Niet alleen in Israëlische steden, maar ook elders. Ook in het Concertgebouw in Amsterdam, waar joden in mei 1948 bijeen kwamen om de uitroeping van de nieuwe joodse staat Israël te vieren.

Tijdens officiële gelegenheden worden tegenwoordig doorgaans alleen het eerste couplet en het refrein van het lied gezongen.

Tekst van het volkslied van Israël

Transliteratie:Nederlandse vertaling
Kol ‘od ba-le-vav pe-ni-ma
Ne-fesj je-hoe-di ho-mi-ja
Oe-le-fa-aa-tee miz-rach ka-di-ma
‘A-jien le-Tsi-jon tso-fi-ja –
Zolang in het hart, van binnen,
Een joodse ziel levendig is
En naar het oosten, vooruit,
Het oog naar Zion kijkt
‘Od lo ‘av-da tik-va-te-noe
Ha-tikwa bat shnot al-pa-yim:
Le-hi-jot ‘am chof-sjie be-ar-tsee-noe –
E-rets Tsi-jon ve-Je-roe-sja-la-jiem.
Refrein – Is onze hoop nog niet verloren
De hoop die al tweeduizend jaren leeft
Een vrij volk te zijn in ons land
Het land van Zion en Jeruzalem

Volkslied van Israël

Concertgebouw Amsterdam, 2018

Oorspronkelijke tekst van het gedicht Tikwatenu:

Bronnen

-https://www.britannica.com/biography/Naphtali-Herz-Imber
-https://www.thetorah.com/article/tikvatenu-the-poem-that-inspired-israels-national-anthem-hatikva
-https://nl.wikisource.org/wiki/Hatikwa
Transliteratie:Nederlandse vertaling
1
Kol od balevav penimah
Nefesh yehudi homiyah
Ulefa’atei mizrah kadimah
Ayin letziyon tzofiyah
1
Zolang het hart binnen
Een Joodse ziel nog verlangt, en zendt,
na de uiteinden van het oosten,
Een oog nog kijkt naar Zion;
Refrein
Od lo avdah tikvatenu
Hatikvah hannoshanah
Lashuv le’eretz avoteinu
Le’ir bah david chanah
Refrein
Heeft aan Onze hoop is nog niet verloren,
De oude hopen
Land terug van onze vaderen,
De stad waar David gelegerd;
2
Kol-od dema’ot me’eineinu
Yizzelu chegeshem nedavot
Urevavot mibbenei ammenu
Od holechim al kivrei avot
2
lange scheuren
onze ogen
stromen als charitatieve regen,
betaalde menigte van onze landgenoten nog steeds in ere
de graven van (onze) vaders;
3
Kol-od chomat machamaddeinu
Le’eineinu mofa’at
Ve’al churban mikdashenu
Ayin achat od doma’at
3
Zolang onze edele muur
verschijnt voor onze ogen,
over de vernietiging van onze tempel
Een oog nog goed met tranen;
4
Kol-od mei haiyarden bega’on
Melo gedotav yizzolu
Uleyam kinneret besha’on
Bekol hamulah yippolu
4
Zolang de
Wateren van de Jordaan
rijkdom zwelt de banken,
(omlaag) om de Meer van Tiberias
tumultueuze Lawaai vallen;
5
Kol-od sham alei derachayim
Sha’ar yukkat she’iyah
Uvein charevot yerushalayim
Od bt tziyon bochiyah
5
Zolang de desolate landwegen
De nederige stadspoorten merk
En onder de Ruïnes van Jeruzalem
Een dochter van Sion huilt nog steeds;
6
Kol-od dema’ot tehorot
Me’ein bat ammi nozelot
Velivkot letziyon berosh ashmorot
Od takum bachatzi halleilot
6
Zolang zuivere
tranen die voortvloeien uit het oog van een
Dochter van mijn volk,
naar Zion En je rouwen op de klok ’s nachts,
stijgt nog steeds in het midden van de Nachten;
7
Kol-od nitfei dam be’orekeinu
Ratzo vashov yizzolu
Va’alei kivrot avoteinu
Od eglei tal yippolu
7
Zolang druppels bloed stroomt door onze aderen
heen en weer
En op de graven van onze vaders
dauw nog steeds valt;
8
Kol-od regesh ahavat halle’om
Belev haiyhudi po’em
Od nuchal kavvot gam haiyom
Ki od yerachamenu el zo’em
8
Zolang het gevoel van liefde van de natie
kloppend in de harten van de Joden,
We kunnen zelfs nog vandaag de dag
dat een boze God nog steeds hoop
mag niet ontfermen over ons;
9
Shim’u achai be’artzot nudi
Et kol achad chozeinu
Key rak im acharon haiyhudi
Gam acharit tikvatenu!
9
Hoor, o mijn broeders, in de landen van de ballingschap
De stem van een van onze visionaire,
(Verklaart) de
alleen met de allerlaatste Jood,
Maar het is het einde van onze hoop!
10
`lֵkְ ahַmִּy, lְshָׁlvֹm shׁvּb lְaַrְpֶkָ,
xַpֱּrִy bְgִlְahָd, bִּyrvּshָׁlַyִm rvֹpְaֶkָ,
rvֹpְaֶkָ yְyָ, khָkְmַt lְbָbvֹ,
lֵkְ ahַmִּy lְshָׁlvֹm, vּrְpvּaָx qְrvֹbָx lָbvֹa…`
10
Je mensen, vrede voor uw land weer
balsem in Gilead, Jeruzalem arts,
Dokter, is de wijsheid van zijn hart,
Het is voor mensen voor de vrede, geneeskunde In afwachting van …
×