Dark
Light

Geschiedenisboeken- Pagina 4

Op deze pagina vindt u een overzicht van nieuwe geschiedenisboeken, met verwijzingen naar boekbesprekingen en interviews. Op Historiek verschijnen ook geregeld voorpublicaties en wekelijks geven we in de rubriek signalementen een overzicht van nieuw verschenen of besproken geschiedenisboeken. Een uitgebreid overzicht van geschiedenisboeken, gerangschikt per categorie vindt u op onze boekenwebsite. Aandacht voor uw boek op Historiek? Boeken recenseren?
Verpakking van J.C. Boldoot, Fleurs de Hollande, 1950-1975

Bestaat er zoiets als geurerfgoed?

Geuren geven smaak en brengen herinneringen tot leven. Geuren verleiden, brengen verlangens teweeg, roepen op tot walging of angst. Maar wat weten we eigenlijk van geur? Wat zijn typisch Nederlandse geuren? Bestaat er zoiets als geurerfgoed?
Detail van een afbeelding uit 'Hemelsleutel'

Wilde distels als deodorant en cranberry’s op Terschelling

Wist u dat wilde distels ooit werden gebruikt als deodorant? En weet u welke plant in de tijd van de VOC zorgde voor bijna een derde van de veilingopbrengsten? En wat is het verband tussen scheurbuik en cranberry’s op Texel? Deze en andere historische plantenweetjes worden door Gemma Venhuizen behandeld in haar boek 'Hemelsleutel' – vernoemd naar de in het
Gesigt op de huizen staande op den Dam naast de groote Vismarkt, tegenover het stadhuis. Stadsarchief Amsterdam

Amsterdam in de zeventiende eeuw

We weten veel over Amsterdam in de vroegmoderne periode, grofweg van 1500 tot 1800. ‘Vroegmodern’ is voor Amsterdam zeer toepasselijk, want de stad was er met veel ontwikkelingen vroeg bij. Al in 1669 kwam de eerste straatverlichting. De uitbreidingen van de stad in de zeventiende eeuw golden elders in de wereld als hét voorbeeld van nieuwe ordelijke stedenbouw.
Waterspuwer

“Nederlandstaligen zijn in donkere tijden blijven steken”

In Albany maakten Nederlandstalige inwoners zich eind achttiende eeuw hard voor het behoud van waterspuwers, die gebruikt werden om regenwater mee af te voeren. Deze strijd stond voor iets groters. Het was de Nederlandse manier om regenwater af te voeren. In Leiden, Zutphen en Harderwijk deden ze het ook zo. Veel Engelstalige bewoners konden maar weinig begrip opbrengen voor deze