Middeleeuwse postbodes: meer dan enkel briefdragers

Hedendaagse politici hebben massamedia nodig om hun boodschap te verspreiden en hun mening te verkondigen: eerst waren er de radio en televisie, momenteel zien we een sterke opmars van sociale media zoals facebook en twitter. Deze media hebben de manier waarop aan politiek gedaan wordt sterk beïnvloed. Ik wil in dit artikel kort bekijken welke media een politiek figuur in

/

‘Middeleeuwse dictators’

In de berichtgeving over de ‘Arabische Lente’ werden de politieke leiders uit de regio vaak aangeduid als ‘middeleeuwse dictators’. Volgens Frank Tang, auteur van Een kleine geschiedenis van de Middeleeuwen, zegt dit meer over onze onwetendheid over de Middeleeuwen dan over de regeerstijl van de heersers uit die tijd:

//

Het mysterie van de IJsselkogge

Het scheepswrak bij de haven van Kampen IS een kogge. Dat is het eerste tastbare resultaat van het archeologisch duikonderzoek dat deze week wordt uitgevoerd op de plaats waar vorig jaar in de rivierbodem, bij een verkenning met sonar, de contouren van een schip van 20 bij 8 meter werden waargenomen. Nu is de vraag: hoe kan het dat het

/

Firdgum krijgt weer een zodenhuis

Het Groninger Instituut voor Archeologie werkt momenteel aan de reconstructie van een zogenaamd zodenhuis, een soort boerderijgebouw met stal zoals die in ongeveer 700 na Christus in het terpengebied te vinden was. De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis is een initiatief van de Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum, een plaats in Noordwest-Friesland. Het zodenhuis wordt gebouwd

/

Proces tegen Jeanne d’Arc vertaald in Nederlands

Over het leven van Jeanne d’Arc, het Franse boerenmeisje dat op een opmerkelijke wijze een belangrijke rol speelde in de middeleeuwse strijd tussen Frankrijk en Engeland, is al heel veel geschreven. Zeshonderd jaar na haar geboorte verschijnt er voor het eerst ook een Nederlandse vertaling van het proces dat in 1431 tegen haar gevoerd werd.

///

Gistel, stad van Sint Godelieve

De stad Gistel in de Belgische provincie West-Vlaanderen geniet reeds sinds lange tijd vermaardheid omwille van de Heilige Godelieve. Deze jonkvrouw werd geboren omstreeks 1049 in het huidige Wierre-Effroy nabij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. Ze werd uitgehuwelijkt aan Bertolf van Snipgate, de zoon van de kasteelheer van Gistel die haar vanaf de eerste dag verstootte en haar in 1070 door twee

Van oerknal tot nu – Middeleeuwse misère (#3)

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden. ~ derde en laatste deel ~ vervolg op deel 1 en deel 2 Succesvolle veroveringen kwamen het leenstelsel ten goede, en omgekeerd. Koningen schonken land in ingelijfde gebieden aan hun ridders

/

Van oerknal tot nu – Middeleeuwse misère (#2)

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden. ~ vervolg op deel 1 ~ Dankzij het succes van de Franken onder Karel de Grote herleefde langzamerhand de hoop op het herstel van een centraal gezag, dat heel Europa zou

Middeleeuwse misère: pest, invasies en hongersnoden

Hoe het christelijke Europa in de Middeleeuwen aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden.

Hoe het christelijke Europa – omringd door islamitische beschavingen, ontoegankelijke woestijnen en het eindeloze blauw van de zee – aan de grond raakte door de pest, invasies en hongersnoden.
1 23 24 25 26 27 29