Dark
Light

Middeleeuwen- Pagina 23

Artikelen op Historiek over de Middeleeuwen Artikelen over de Middeleeuwen, de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd. Als startpunt van dit tijdperk wordt vaak de val van het West-Romeinse Rijk in de vijfde eeuw gehanteerd en als eindpunt de ontdekking van de 'Nieuwe Wereld' door Columbus in 1492. Onterecht wordt ook vaak gesproken van de 'duistere' of 'donkere middeleeuwen'.

Naar recente berichten

Overzicht van boeken over de Middeleeuwen

Veel gelezen artikelen:

Belangrijke personen uit de Middeleeuwen

Begrippen uit de Middeleeuwen

Deze lijst is niet compleet en wordt de komende tijd verder uitgebreid.
Zwarte zwaan

Over zwarte zwanen en geschiedenis

Vanaf de Middeleeuwen komen de zwanen de Brugse geschiedenis binnengezwommen. In het begin van de vijftiende eeuw had Brugge immers het recht om zwanen te houden afgekocht van de graaf van Vlaanderen. Zwanen werden in deze tijd gezien als een distinctiesymbool en mochten op straf van boete niet geroofd of gedood worden.
Zodenhuis in Firdgum - Rijksuniversiteit Groningen

Vroegmiddeleeuws zodenhuis volledig herbouwd

In de periode voor de bedijkingen stond het Noord-Nederlandse kustlandschap nog in open verbinding met de zee, waardoor het gebied regelmatig overstroomde. Toch vormden deze kwelders een voor de mens aantrekkelijk leefgebied; op kunstmatig opgeworpen woonheuvels, de terpen en wierden, bouwde men hun boerderijen.
Afb: www.klaaskolijnnet.nl

Rijmkroniek van Klaas Kolyn

De Rijmkroniek van Klaas Kolyn wordt wel de belangrijkste mystificatie uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis genoemd. Het gaat om een pseudo Middelnederlandse tekst.
Detail van de fibula van Wijnaldum (Rijksmuseum van Oudheden / A. Willemsen)

Nederland van 400-700: ‘Gouden Middeleeuwen’

In Gouden Middeleeuwen (Walburg Pers) behandelt dr. Annemarieke Willemsen de geschiedenis van Nederland in de Merovingische tijd, van ruwweg 400 tot 700 na Christus. Het boek is belangrijk, omdat het feitelijk het eerste moderne – het vorige verscheen in 1959 – Nederlandse overzichtswerk van de genoemde periode is. Verder brengt het boek nieuwe archeologische en kunsthistorische inzichten naar voren.
Afbeelding van de Zwarte Dood in de Toggenburg-bijbel (1411)

Na de ‘Zwarte Dood’ leefden mensen langer

Volgens Amerikaanse antropologen werden mensen die na de zwarte dood leefden, gemiddeld een stuk ouder dan mensen die voor die tijd leefden. Tussen 1346 en 1351 stierven er wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen aan een epidemie die bekend werd als de zwarte dood (Yersinia pestis). Tussen de dertig en vijftig procent van de Europese bevolking overleed.
Montségur, burcht van de katharen

Feit en fictie rond de katharen

‘Van de katharen is veel bekend’, zo opent Karel Wellinghoff zijn boek De roep van de katharen, ‘maar toch blijven zij, ondanks de hoeveelheid aan historische en speculatieve informatie, in nevelen gehuld.’ (9) Aan de hand van vijf katharenlevens brengt Wellinghoff feit en fictie rond deze religieuze sekte in kaart. De auteur gaat daarbij in op de geschiedenis, de missie
1 21 22 23 24 25 31