De status van het huwelijk in de late Middeleeuwen

Trouwen was in de Middeleeuwen een gevoelige kwestie. Het ging immers om familiebelangen, beteugeling van de lust en het voortbrengen van nageslacht. En hoewel al deze elementen eeuwenlang van belang bleven, was de juridisch status van het huwelijk aan verandering onderhevig. Zodanig zelfs, dat er in de vijftiende en zestiende eeuw soms een schepenbank aan te pas moest komen om

/

Gaat in, gaat in gereed, de stoof is heet

Het middeleeuwse openbare badhuis wordt sinds de negentiende eeuw voorgesteld als bordeel, als schouwtoneel van vermeende middeleeuwse losbandigheid en seksualiteit. Fabiola van Dam laat zien dat het om een veelzijdiger fenomeen gaat. Het badhuis was een stedelijke basisvoorziening die individuele mensen in staat stelde om lichamelijk en mentaal gezond te leven. Het bevorderde ook de openbare gezondheid.

Pages en schildknapen – Betekenis

Pages waren jongens van adellijke komaf die in dienst waren van ridders of de aristocratie. Synoniemen voor page zijn ridderdienaar, bediende of dienaar. Vaak kwamen de jongens die als page begonnen al op hun zesde of zevende levensjaar bij een ridder in dienst als schildknaap.

1 4 5 6 7 8 29