/

Veel verkeerde namen op oorlogsmonument Fort De Bilt

Op het herdenkingsmonument bij Fort de Bilt, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog tientallen verzetsleden door de bezetter werden gefusilleerd, blijken veel verkeerde namen te staan. Op het monument wordt bijvoorbeeld de naam van Dirk Johannes de Gram vermeld. Hij overleed echter pas in 1973, dus bijna dertig jaar na het einde van de oorlog.

/

Onderduikgever notaris Arnold van den Bergh bekend

Het boek Het verraad van Anne Frank is door de media in Nederland neergesabeld. Volgens critici wordt notaris Arnold van den Bergh door het Cold Case Team ten onrechte verdacht van het verraden van de familie Frank. Ruben Vis van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap schrijft dat de notaris in die periode zat ondergedoken. Om elke twijfel weg te nemen, is

/

Van God Los: de onstuimige jaren zestig

Onder de enigszins schertsende titel Van God Los? presenteert het Catharijneconvent een boeiende historische tentoonstelling over de onstuimige jaren zestig. Anno 2022 is het nauwelijks meer voor te stellen, maar in 1960 was Nederland een van de meest christelijke landen van Europa. De expositie laat zien hoe daar in korte tijd verandering in kwam.