Voormalig klooster Klaarkamp eerste archeologisch rijksmonument

Van het voormalige klooster Klaarkamp (Claercamp) bij het Friese dorp Rinsumageest is boven de grond nauwelijks nog wat te zien. Vanwege de historische waarde wordt de locatie vandaag echter officieel aangewezen als archeologisch rijksmonument. De oudste schriftelijke vermeldingen van het klooster dateren uit de tweede helft van de twaalfde eeuw.

Bijzondere vondsten uit Romeinse tijd in Utrecht

Aan de Kuinderboslaan in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn hebben archeologen objecten uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat onder meer om een complete geschutspijl en twee sets paardentuig. De stukken zijn bijna tweeduizend jaar bewaard gebleven in de Utrechtse bodem.

Virginia verwijdert standbeeld generaal Robert E. Lee

Het hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Viriginia heeft toestemming gegeven voor de verwijdering van een groot ruiterstandbeeld van generaal Robert E. Lee in Richmond. Het standbeeld is omstreden omdat de generaal tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vocht voor de zuidelijke staten die de slavernij wilden behouden.

Vrij toegang tot duizenden monumenten op Open Monumentendag

Tijdens het weekend van 11 en 12 september kunnen bezoekers in heel Nederland duizenden monumenten gratis bezoeken in het kader van Open Monumentendag. Het thema dit jaar is ‘Mijn monument is jouw monument’ met als onderliggend onderwerp inclusie.

Oudste Neanderthaler van Nederland heeft een gezicht

De oudste bekende Neanderthaler van Nederland heeft nu een gezicht. Twee zogeheten ‘paleo-artiesten’ interpreteerden de verschillende kenmerken van deze en andere Neanderthalerschedels tot het gereconstrueerde gezicht van een jonge man die ‘Krijn’ gedoopt is.

Restauratie voor Christian Müllerorgel in Bavokerk

Het Christian Müllerorgel is het hoofdorgel van de laatmiddeleeuwse Grote of St.-Bavokerk. Het pijporgel werd tussen 1735 en 1738 gebouwd door de uit Duitsland afkomstige Christian Müller, die tot de beroemdste orgelbouwers van zijn tijd behoorde.

Schilderingen Nicolaaskapel Nijmegen weer zichtbaar

De middeleeuwse schilderingen van de Nicolaaskapel in Nijmegen, een van de oudste stenen gebouwen van Nederland, zijn weer zichtbaar voor publiek. De schilderingen zijn recent geconserveerd en gedeeltelijk gerestaureerd.

Grafbeeld Nubische koning naar Allard Pierson

In de Oudegyptische geloofsovertuiging konden shabtis op magische wijze het werk van de overledene in het hiernamaals overnemen. De beeldjes werden voorzien van een spreuk uit het Dodenboek die het beeldje opriep in plaats van de overledene de werkzaamheden uit te voeren.

CT-scan onthult verborgen dubbele panelen schilderij uit Rubens atelier

Wetenschappers hebben het paneelschilderij ‘Cadmus slaat de vechtende krijgers gade’ uit de Rijksmuseum collectie, door middel van CT-scans onderzocht en een verrassende ontdekking gedaan. De drager is geen eikenhouten paneel zoals eerder gedacht, maar bestaat uit een ‘dubbel’ paneel, waarvan de voorste (onzichtbare) plank is gemaakt van tropisch hout.

Grote schenking voor Rijksmuseum van Oudheden

De vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een verzameling Nederlandse bodemvondsten aan het museum geschonken. Het gaat om zesendertig voorwerpen waarvan het merendeel is gevonden in (de omgeving van) Maastricht.

Koning onthult Holocaust Namenmonument

Het Holocaust Namenmonument staat langs het begin van de Weesperstraat, deel van wat ooit – voor de Tweede Wereldoorlog – de drukke Amsterdamse Jodenbuurt was. Van bovenaf bestaat het monument uit vier Hebreeuwse letters die samen ‘in herinnering aan’ betekenen.

Aanwinst Rijksmuseum toegeschreven aan Claus Sluter

Een buxushouten beeld uit de Bourgondische Nederlanden (ca. 1384-1482) dat in maart werd verworven door het Rijksmuseum is door onderzoekers toegeschreven aan Claus Sluter, de grondlegger van de Nederlandse beeldhouwkunst.

Tombe bevrijde Romeinse slaaf gevonden in Pompeii

Bij de Romeinse ruïnestad Pompeii hebben archeologen de tombe gevonden van een vrijgemaakte slaaf genaamd Marcus Venerius Secundio. In de tombe troffen de onderzoekers een goed bewaard gebleven menselijk skelet aan.

Quint Ondaatje en de revolutie van Utrecht (1786)

Er komt een gevelsteen aan de buitenkant van het Utrechtse stadhuis, ter ere van patriottenleider Pieter Quint Ondaatje die in 1786 samen met andere patriotten een revolutie in Utrecht ontketende. Onder zijn leiding werd in 1786 het gehate Utrechtse stadsbestuur afgezet en kreeg de stad een door de burgerij verkozen

‘Gorinchem is allermooiste vestingstad van Nederland’

Het Zuid-Hollandse stadje Gorinchem is de allermooiste vestingstad van ons land. Dat is althans de uitkomst van een verkiezing van de ANWB. Eerder dit jaar kon het publiek stemmen op de favoriete vestingstad. Zo’n 70.000 mensen maakten van die mogelijkheid gebruik.

Frida Kahlo en Diego Rivera

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst toont voor het eerst in Nederland een bijzondere privécollectie met topkunst uit Mexico. Naast schilderijen van Frida Kahlo (Mexico, 1907-1954) en de andere Mexicaanse modernisten, is ook een selectie tekeningen en foto’s te zien.