Canvas op zoek naar koloniaal verleden

Koning Albert I en Koningin Elizabeth bezoeken Congo (1928)
Deze zomer is het vijftig jaar geleden dat de Belgische kolonie Congo onafhankelijk werd. Canvas is daarom op zoek naar spullen die herinneren aan het koloniale verleden van België.

De Belgische omroep wil ter gelegenheid van de verjaardag van Congo de geschiedenis van de kolonie herontdekken, ook in België. Bekende sporen van het koloniale verleden zijn al te vinden in het Afrikamuseum in Tervuren en bij het omstreden monument ter ere van koning Leopold II op de Zeedijk in Oostende. Canvas is echter op zoek naar de onbekendere geschiedenis en roept Belgen op om onbekende plekken door te geven.

Bonjour Congo

- advertentie -

Vanaf 6 mei zendt Canvas de serie Bonjour Congo uit waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de voormalige Belgische kolonie. In die serie gaat journalist en historicus Rudi Vranckx op ontdekkingstocht in de Democratische Republiek Congo aan de hand van een koloniale reisgids uit 1949. Van de reis wordt in april een dagboek uitgebracht, de ontdekking van Congo.

Maar behalve het verleden in Congo is Canvas dus ook op zoek naar herinneringen aan het koloniale verleden in België. Een vergeten standbeeld, een bijzondere straatnaam of een lokaal heemkundig museum. Tipgevers kunnen bovendien ook een prijs winnen. Tips kunnen tot 20 mei op de speciale website congo.canvas.be worden ingezonden.

Belgisch Congo

Henry Morton Stanley

Op 30 juni 2010 is het precies vijftig jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. Aan het einde van de 19e eeuw werd Congo verkend door ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley. De Belgische koning Leopold II was toen net op zoek naar een geschikte kolonie en nam Stanley in dienst om Congo verder te verkennen.

Tijdens de Conferentie van Berlijn in 1885 werd Congo officieel toegekend aan Leopold II. Die doopte de kolonie om tot zijn persoonlijke Kongo Vrijstaat. De jaren daarna voerde Leopold II een waar schrikbewind in de Afrikaanse kolonie en in 1908 nam de Belgische staat Congo over. Die maakten er een tamelijk welvarend land van onder lokaal bewind.

Toen eind jaren ’50 verschillende kolonies in de wereld gedekoloniseerd werden, wilde ook Congo zijn onafhankelijkheid terug. Die kreeg het op 30 juni 1960.

Dit atikel is afkomstig van online geschiedenismagazine www.historiek.net

Meer van dit soort berichten? Like ons dan!

Gelijk naar geschiedenisboeken over:
Ook adverteren op Historiek?
Goede keus! Klik hier