KlussenKlussen

Herinneringscentrum Westerbork staat stil bij eigen geschiedenis

Naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt er volgende week een symposium gehouden. Er zal dan gekeken worden naar de geschiedenis en de toekomst van het herinneringscentrum. Daarnaast is er een thema-weekend.

- ad -

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland weinig aandacht voor de Jodenvervolging. Pas met de toenemende aandacht voor ‘de oorlog’ in de loop van de jaren zeventig en tachtig in de vorige eeuw, kwam er steun voor de realisatie van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het centrum opende de deuren op 12 april 1983 en dat is dit jaar precies dertig jaar geleden. De opening werd destijds verricht door koningin Beatrix en verwacht werd dat er jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers naar het herinneringscentrum zouden komen. Dat werden er echter veel meer. In het openingsjaar kwamen er al 50.000 mensen naar Westerbork en de afgelopen karen waren er jaarlijks zo’n 135.000 bezoekers. Er komen onder meer veel schoolklassen naar het centrum. Het voormalige kampterrein wordt jaarlijks bezocht door zo’n 300.000 belangstellenden. Het herinneringscentrum ziet een aantal constanten in het eigen beleid:

“Een belangrijk uitgangspunt is de mens achter het getal te laten zien: persoonlijke verhalen die het getal van 102.000 vanuit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, alsook 245 Sinti en Roma én enkele tientallen verzetsstrijders, terugbrengen naar de individuele mens. Nauw daarmee verbonden is het centraal stellen van de oorlog dichtbij huis: aan kamp Westerbork ging een geschiedenis vooraf, ook voor de oorlog, en dat verleden is in ieders eigen omgeving veelal nog te herkennen.”

Een museaal gebouw vindt het herinneringscentrum belangrijk, maar voor het beeld van het verleden is de “zeggingskracht van een historische plek” volgens Westerbork ongeëvenaard.

- advertentie-

- ad -
- advertentie -

“Meer en meer is er aandacht gekomen voor de daadwerkelijke vervolgingsplek, en daarmee voor de kenbaarheid ervan.”

De uitgangspunten – persoonlijke verhaal; de oorlog in de eigen omgeving; de historische plekken – bepalen volgens het centrum ook de plannen voor de toekomst:

“Zoals de markering van de Joodse werkkampen of het WesterborkLuisterpad. En, dat in de eerste plaats, de betekenisgeving aan een historische plek waar het zicht- en kenbare verleden nauwelijks meer aanwezig is. Met een glazen paviljoen over de woning van de kampcommandant, teruggeplaatste authentieke barakdelen, een gemarkeerd spoortracé met 97 bielzen, een originele treinwagon, open zichtlijnen door het bos en tal van andere ‘ingrepen’ zal de plek van kamp Westerbork over een paar jaar zicht- en kenbaar zijn.”

Symposium en herinneringsweekend

Het symposium over de geschiedenis en toekomst van Westerbork wordt gehouden op vrijdag 12 april en is een besloten bijeenkomst en is bedoeld voor vakgenoten, die zich vanuit hun professie bezighouden met herdenken en educatie over de periode 1940-1945.

In het weekend van 13 en 14 april wordt stilgestaan bij dertig jaar Herinneringscentrum met exposities, presentaties, lezingen, fiets- en wandelroutes, films, een kijkje in de collectie, muziek en verhalen van ooggetuigen. Het volledige programma is te vinden op de website van het Herinneringscentrum.


Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister


Uit het archief:

Veel meer tips ➱


Blij met deze site?

Klant bij Bol?Klant bij Bol? Bestel via deze link en Historiek krijgt een kleine vergoeding. Dank u wel!