Historische theologische collectie naar universiteitsbibliotheek VU

/
1 minuut leestijd

Postma-Gosker bibliotheek – Foto: VU
De universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft deze week een bijzondere schenking ontvangen. Een theologenechtpaar schonk een omvangrijke historische theologische collectie. De collectie bevat een groot aantal zeldzame en unieke protestantse werken uit de vijftiende tot achttiende eeuw.

De schenking is gedaan door professor Ferenc Postma en dominee Margriet Gosker. Het theologen-echtpaar bouwde de collectie in enkele decennia op. De verzameling bevat vooral theologische boeken uit de vijftiende tot achttiende eeuw. Daarnaast zijn er veel titels uit en over Hongarije, waaronder academische geschriften en werken over de kerkgeschiedenis. Als buitengewoon hoogleraar doet Postma onderzoek naar de historische culturele en intellectuele betrekkingen tussen Hongarije en Nederland. Twee jaar geleden spraken Postma en Gosker al de intentie uit om een aanzienlijk deel van de bibliotheek te schenken aan de VU.

Hun verzameling bevat ook enkele kostbare oude drukken op het terrein van de theologie, de filologie en Hebreeuwse edities. Daaronder bevinden zich bijbeledities, grammatica’s, lexica, godsdiensthistorische werken, werken over Joodse geschiedenis en filosofie en exegetica. Onder de boeken bevinden zich ook exemplaren waarin vroegere, bekende bezitters vermeld staan, zoals Johann Gottfried Herder, Constantijn Huygens en Abraham Kuyper.

Wim Janse, decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid en hoogleraar Kerkgeschiedenis van de VU, is uiteraard blij met de bijzondere schenking:

“De Postma-Gosker-bibliotheek zal de aantrekkingskracht van de VU als studiecentrum voor het internationale protestantisme aanzienlijk versterken. Jaarlijks beginnen drie à vier nieuwe promovendi daar aan hun onderzoek.”

De Postma-Gosker bibliotheek is met de vele zeldzame studies op het gebied van de bijbel, de filologie en de exegese volgens de universiteit een zeer waardevolle aanvulling op de eigen collectie. Het belangrijkste zwaartepunt in de historische collectie van de universiteit is het Nederlands protestantisme vanaf de zestiende eeuw tot heden, met de nadruk op het gereformeerd protestantisme.

Historiek is een onafhankelijk online geschiedenismagazine voor een breed publiek en trekt maandelijks honderdduizenden bezoekers. We willen geschiedenis en actualiteit met elkaar verbinden en geschiedenisverhalen toegankelijk maken voor een breed publiek. Meer informatie