Petrus, Simon Cephas en het pausschap

Een schilderij van Rembrandt stelt Petrus voor, die weliswaar “van Joodse afkomst” was, maar die bekeerd was tot het christendom en bovendien tot eerste roomse paus werd uitgeroepen. Dat laatste gebeurde lang na zijn dood en met terugwerkende kracht en Petrus heeft ook nooit de corona triplex gedragen, maar rooms-katholieken

De Nederlandse soldaten van de paus

Toen de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat van paus Pius IX werd bedreigd door Italiaanse troepen van koning Victor Emanuel II en een legertje nationalisten onder leiding van Giuseppe Garibaldi, riep de paus vrijwilligers op om de staat te helpen verdedigen. Opmerkelijk genoeg reageerden vooral Nederlandse katholieke jongemannen.

Pausin Johanna – Een vrouwelijke paus?

De oudste bron over de vrouwelijke paus dateert van vierhonderd jaar na de zogenaamde feiten. In 1225 wijdde de Franse dominicaan Jean de Mailly enkele regeltjes aan haar. Alles zou zich in 1099 afgespeeld hebben. Johanna werd ontmaskerd toen ze bij het afstijgen van haar paard een kind baarde. Daarop

Witte rook – Herkomst en betekenis

Als na een lange periode van onduidelijkheid over een belangrijke zaak eindelijk een besluit wordt genomen, zegt men wel dat er “witte rook” is. Duidelijk is dan hoe een bepaalde zaak verder gaat verlopen. Waar komt de witte rook in deze bekende zegswijze eigenlijk vandaan?

In conclaaf gaan

Herkomst van de uitdrukking met iemand anders 'in conclaaf gaan': in overleg gaan. In conclaaf gaan heeft te maken met de verkiezing van een nieuwe paus.

Kat-en-muis-spel tussen SS’er en Vaticaanse priester

Een Ierse priester, een Britse butler, een Italiaanse graaf en een Britse militair. Het was geen alledaags viertal dat tezamen “de Raad van Vier” vormde. Met het Vaticaan als uitvalsbasis hielp de verzetsgroep in Rome enkele duizenden geallieerde krijgsgevangenen en Joden ontsnappen aan de nazi’s.