Dark
Light

Zegel van koning Hizkia gevonden

1 minuut leestijd
Zegel van Hizkia
Zegel van Hizkia

Als er archeologische vondsten zijn in Israël, worden die vaak vreselijk gehypet. Maar vandaag is er dan toch iets te melden: bij het onderzoek van de heuvelrug die bekendstaat als Ophel, ruwweg ten zuiden van de Tempelberg, is het zegel gevonden van koning Hizkia van Juda.

Het aardige is de aanwezigheid van het teken anch (de T met het ovaal erboven, rechts), dat in de Egyptische cultuur stond voor “leven” en heel wel ’s konings dankbaarheid tot uitdrukking kan brengen omdat hij van een nare ziekte was genezen (2 Koningen 20).

Het is niet zo dat we, met deze vondst, ineens ons beeld van het oude Juda moeten herzien. Er is weinig discussie over koning Hizkia. Een terecht beroemde inscriptie (deze) wordt met hem geassocieerd, hij staat vermeld in een Assyrische tekst en er zijn al zegels als deze bekend. Het is aannemelijk dat de machtige stadspoort die nu in de Oude Stad wordt aangewezen, door hem is gebouwd. Ik zal daar morgen nog over schrijven.

Bijbels personage

Voor het moment gaat het me erom dat een voorwerp is gevonden dat behoort bij een bijbels personage. Dat is altijd leuk en nog leuker is dat deze zegelafdruk komt uit een gecontroleerde opgraving, zodat er geen enkele reden bestaat aan te nemen dat het gaat om een vervalsing.

De vondst dateert alweer uit 2009 maar een en ander is pas vandaag bekend gemaakt, u leest het persbericht van de Hebreeuwse Universiteit hier.

~ Jona Lendering

×