Verdrag van Locarno (1925) – Vrede in Europa

Het Verdrag van Locarno was een belangrijk vredesverdrag uit het interbellum. Het verdrag, ook wel bekend als het Pact van Locarno, werd door enkele West-Europese mogendheden ondertekend op 1 december 1925.

Voetbal in neutraal Nederland (1914-1918)

Voetbal was vóór 1914 nog een exclusieve sport die alleen elitaire landskampioenen uit de grote Hollandse steden voortbracht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde het voetbal zich tot een volkssport.