Dark
Light

‘Gruwelijke’ offers door de eeuwen heen

De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld – Terry Deary
Auteur:
4 minuten leestijd
Fragment uit de cover : De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
Bij uitgeverij Kluitman verscheen onlangs het kinderboek De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld van Terry Deary met illustraties van Martin Brown. In dit boek voor kinderen vanaf acht jaar wordt de donkere kant van de geschiedenis met veel (duistere) humor verteld, aan de hand van hilarische illustraties. Van hersenknabbelende neanderthalers tot gladiatorgevechten in het oude Rome. Op Historiek een fragment over het offeren van mensen en dieren bij de verschillende volkeren in verschillende tijden.


Offers door de eeuwen heen

De Amerikaanse volkeren waren bepaald niet de enige volkeren die offerden. Mensenoffers en dierenoffers komen al de hele geschiedenis voor.
 
 
1. In het antieke Midden-Oosten maakte de Hebreeuwse leider Jefta een afspraak met God. ‘Als ik de Ammonieten in deze veldslag versla, offer ik aan u het eerste ding dat me tegemoet komt lopen als ik thuiskom,’ beloofde hij. Jefta won – en de eerste die hem tegemoetkwam bij zijn huis was zijn enige dochter. Dus moest hij haar offeren. Waarschijnlijk had hij toen spijt van zijn belofte…

De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld

2. In het oude Japan, China, Mesopotamië en Egypte werden bedienden soms samen met hun overleden koning begraven. Sommige werden zelfs levend begraven! In China ging dit nog tot de zestiende eeuw zo door. In Afrika in de middeleeuwen werden de slaven van de koning op de vloer van het graf gelegd en dan werd de koning boven op hen begraven. In Borneo werden de slaven van de overleden koning zelfs vastgespijkerd aan zijn doodskist.

3. In het oude Griekenland moest een dier ermee instemmen dat hij geofferd werd. Dan zei de priester: ‘Wil je geofferd worden?’ en druppelde een beetje water op het hoofd van het beest. Meestal bewoog het offerdier zijn kop dan naar de grond (om het water af te schudden) alsof hij zei: ‘Tuurlijk joh, hak me maar in mootjes.’

Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
4. Toen de Romeinen in Engeland arriveerden, troffen ze daar Keltische priesters aan, druïden genaamd, die dieren en mensen offerden in een ‘rieten man’. Dat was een kolossale pop van riet gevuld met stro, en met wilde dieren, mensen en vee. De druïden staken het stro in brand en gingen dan op hun gemakje van de vlammen en het geschreeuw staan genieten.

5. Tijdens belangrijke feesten offerden de Vikingen vee dat ze vervolgens opaten. Ze sprenkelden ook vers dierenbloed over hun maaltijd voor ze die opaten. Getsie! In Zweden offerden de Vikingen eens in de negen jaar negen soorten dieren. Daarna hingen ze ze in een bos om weg te rotten. De schrijver Adam van Bremen schreef:

Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld

Dit was rond het jaar 1000, toen de rest van Europa al christelijk was en niet meer aan dit soort offers deed.

6. De eerste christenen deden niet aan offers. (Ze zeiden dat Jezus het grootste offer ooit had gebracht door zich te laten kruisigen.) Toch offerden sommige christenen nog steeds dieren, honderden jaren na de dood van Jezus. Paarden werden geofferd om geluk te brengen aan:

  • dode koning John tijdens zijn begrafenis in Engeland in 1215;
  • een nieuw klooster in Duitsland in 1318;
  • een kapel in Engeland in 1897. (Het was alleen maar een paardenhoofd. Er werd bier over gegoten en toen werd het in de muur ingemetseld.)

7. De oude Chinezen hadden de akelige gewoonte om een kind te offeren zodat er genoeg regen zou vallen. Ze gooiden het kind van een rijke familie in een beek en lieten het verdrinken.

8. In het oude Europa offerden de Kelten mensen om zo in de toekomst te kunnen kijken. De Griekse schrijver Strabo vertelt:

Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld

Strabo zei dat de Kelten ook mensen offerden door ze in de rug te steken of ze vol pijlen te schieten.

9. Als een Viking stierf, kon zijn slavin hem volgen naar de Vikinghemel als ze zich liet vermoorden door de vrienden van de dode man. In Rusland bekeek een Arabische handelaar zo’n ceremonie in het jaar 921. De slavin dronk een paar grote glazen bier en riep toen: ‘Ik zie mijn vader en moeder. Ik zie andere overleden familieleden. Ik zie mijn meester. Ik wil naar hen toe!’ (Het was waarschijnlijk erg sterk bier.) Toen zong ze een afscheidslied. Dat duurde zo lang, dat haar moordenaar zei:

‘Kom op, effe tempo!’ (Subtiel typje, hè?) Daarna werd ze gewurgd en doodgestoken. Ach gezellig hè, zo’n biertje op z’n tijd. Dan vergeet je al je zorgen…

Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld
Uit: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld

De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld - Terry Deary
De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld – Terry Deary
10. Tokugawa Ieyasu (1543-1616) is een van Japans beroemdste shoguns (een soort krijgsheren). Maar die baan kreeg hij niet omdat hij zo’n lieve jongen was. De baas van zijn stam wilde dat Tokugawa zijn trouw aan hem zou bewijzen en zei: ‘Ik wil dat je je vrouw voor me vermoordt.’ Tokugawa gehoorzaamde. Toen kreeg hij de opdracht: ‘Zeg tegen je zoon dat hij zelfmoord moet plegen.’ Tokugawa gehoorzaamde alweer. Jemig! Hopelijk zou jouw pa niet zo ver gaan!

~ Terry Deary

Boek: De gruwelijke geschiedenis van de hele wereld – Terry Deary
Ook interessant: Leuke wetenswaardigheden over ridders

Bekijk dit boek bij:

×