Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 10) – 2018

Auteur:
1 minuut leestijd

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 9

Selectie week 10

Oranje in revolutie en oorlogOranje in revolutie en oorlog Boom – € 39.90

Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der Nederlanden, maar hun koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I (1772-1843) was bij geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te worden, als opvolger van zijn vader, erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit de Republiek verjaagd en zwierf bijna twee decennia door Europa, dat in chaos verkeerde.
Bespreking: Oranje in revolutie en oorlog
Voorpublicatie: De Belgische Opstand en het Belgische orangisme
Meer informatie / bestellen

Churchill's ministerie van onfatsoenlijke oorlogsvoeringChurchill’s ministerie van onfatsoenlijke oorlogsvoering Karakter – € 22.99

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd in 1939 een ultrageheime organisatie opgericht in Londen. Haar doel was het schijnbaar onoverwinnelijke leger van Hitler een halt toe te roepen door spectaculaire sabotageacties. De guerrillacampagne die hieruit volgde, was minstens zo buitengewoon als de mannen die ervoor verantwoordelijk waren. Een van hen, Cecil Clarke, werd als de ontwerper van futuristische caravans ingezet voor een drijvende mijn die dood en verderf zaaide op de Rijn.
Bespreking: Churchills ‘ministerie van onfatsoenlijke oorlogsvoering’
Meer informatie / bestellen

ReconquistaReconquista – Miquel Bulnes Prometheus – € 24.99

Tegen het einde van de elfde eeuw, tijdens een expeditie om voor koning Alfonso VI de beschermingsgelden te innen van de stadstaat Sevilla, raken de jonge Castiliaanse neven Eloy en Carmelo van elkaar gescheiden. Carmelo wordt in Sevilla onder de hoede genomen van een islamitische vizier, leert Arabisch en neemt dienst in het leger van Sevilla; Eloy wordt benoemd tot infanzón in het door Alfonso VI veroverde Toledo. Uiteindelijk zullen hun wegen elkaar pas weer kruisen wanneer zij tegenover elkaar staan op het slagveld.
Meer informatie / bestellen

Wie is de vijand - Operatie Black TulipWie is de vijand – Sophie Molema Aspekt – € 18.95

Direct na de bevrijding van het Duitse nazi-bewind, werden in Nederland wonende Duitse burgers vanwege hun nationaliteit opgepakt en geïnterneerd met de bedoeling ze zo snel mogelijk naar Duitsland uit te wijzen. Onder de naam Operatie Black Tulip probeerde de Nederlandse overheid, tussen september 1946 en eind december 1948, deze Duitsers uit de Nederlandse samenleving te verwijderen. In dit boek vertellen slachtoffers van deze operatie hun verhaal.
Artikel: Kamp Mariënbosch – Tussenstation voor uitgezette Duitsers
Meer informatie / bestellen

TiergartenstrasseTiergartenstrasse – Erik Larson Karakter – € 24.99

Berlijn 1933. William E. Dodd wordt de eerste Amerikaanse ambassadeur in het Duitsland van Adolf Hitler, in het jaar dat een keerpunt in de moderne geschiedenis zou blijken. Dodd, een kalme professor uit Chicago, neemt zijn vrouw, zijn zoon en zijn flamboyante dochter Marthe mee. In eerste instantie is Marthe erg onder de indruk van de pracht en praal, de feesten en de knappe politici en officieren van het Derde Rijk. Hun grenzeloze enthousiasme voor dit ‘nieuwe Duitsland’ is aanstekelijk en ze heeft ene affaire na de andere, onder meer met het eerste hoofd van de later zo gevreesde Gestapo, Rudolf Diels.
Meer informatie / bestellen

Leven met de goden. Religie in de Oudheid

Leven met de goden Religie in de OudheidReligieuze rituelen en festivals bepaalden het ritme van het dagelijks leven in de klassieke oudheid. Mensen vereerden veel verschillende goden. Soms kwamen er nieuwe bij en boetten andere aan populariteit in. Niet iedereen vereerde dezelfde goden en sommige filosofen twijfelden zelfs aan het bestaan van goden überhaupt. In dit dynamische religieuze landschap ontstonden ook de eerste christelijke gemeenschappen. In dit boek belicht historica Inger N.I. Kuin het kleurrijke en complexe religieuze leven van de oude Grieken en Romeinen en de vroege geschiedenis van het christendom. Hoe werd er in de oudheid omgegaan met religieuze diversiteit en met religieuze verandering? En hoe kritisch mochten gelovigen zijn? Sommige aspecten, zoals dionysische extase, laten zien hoe anders antieke religie was.
Meer informatie / bestellen

Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland

Een geschiedenis van het onderwijs in NederlandWat is dat toch met het onderwijs in Nederland? De ene onderwijsvernieuwing is nog niet in gang gezet of de volgende komt er al aan. Nu eens sluit het onderwijs niet goed aan op wat de toekomst van de leerlingen vraagt, dan weer leidt het niet voldoende op tot menslievende en democratische Nederlanders. Wat het onderwijs ook allemaal tot stand moet brengen, het is nooit goed genoeg.
Meer informatie / bestellen

Hoognodig! Plassen in de kunst

Ook al plassen we allemaal verschillende keren per dag, toch hangt er een taboe omheen. Van jongs af aan wordt ons geleerd ons te ‘gedragen’ en ‘fatsoenlijke’ woorden te gebruiken voor dit nochtans noodzakelijke fysiologische ‘gebeuren’. Door de eeuwen heen is deze paradox bij vele kunstenaars niet onopgemerkt gebleven. Hoognodig! Plassen in de kunst is een reis door ruimte en tijd, waarbij onderweg stil wordt gehouden bij allerlei kunstvormen.
Meer informatie / bestellen

Begraven verleden. Hoven en kastelen in Kennemerland

Begraven verledenGrondbezit was de economische basis voor het bestaan van de vroegmiddeleeuwse bevolking. De landbouwgronden werden in het door de Franken geïntroduceerde hofverband geëxploiteerd. Een hof bestond uit een aantal boerderijen waar onvrije boeren de grond bewerkten en van de opbrengst een gedeelte aan de hofheer moesten afdragen. Deze of zijn vervanger (de meier) woonden op de centrale hoeve. De veranderingen die in de loop der eeuwen optraden vormen het centrale thema van Begraven verleden.
Meer informatie / bestellen

Vaders en dochters – Hans Straver

Vaders en dochtersMolukse historie in de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en haar weerklank in Indonesië
Verlichtingsfilosofen legden de basis voor nieuwe ideeën over koloniale verhoudingen en koloniaal beleid. Deze ideeën werkten ook door in de koloniale literatuur. In dit boek staan enkele dramatische verhalen over gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Molukken centraal.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 9

×