Dark
Light

Nieuwe geschiedenisboeken (week 13) – 2017

Auteur:
4 minuten leestijd
Nieuwe geschiedenisboeken
Nieuwe geschiedenisboeken

Wekelijks verschijnen er nieuwe geschiedenisboeken. Van lijvige studies tot publieksboeken en van naslagwerken tot historische strips. Op Historiek plaatsen we veel voorpublicaties en we bespreken zoveel mogelijk titels, maar alles bespreken is ondoenlijk. Daarom hebben we de rubriek ‘signalementen’. Hier plaatsen we wekelijks een bericht met daarin recent verschenen en besproken titels.

<<< Signalementen week 12 | Signalementen week 14 >>>

Selectie week 13 (2017)

Victoria, koninginVictoria, koningin – Julia Baird Nieuw Amsterdam – € 39.99

Victoria was een eigenzinnige vrouw die genoot van haar machtige positie en van de zelfstandigheid die ze daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na zijn vroegtijdige dood trok ze zich terug, maar bleef ze grote invloed uitoefenen. Tijdens de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart van de bewoonde wereld omvatte. Dit boek is niet alleen een onthullend portret van een iconische koningin, maar ook een indringende geschiedenis van het Victoriaanse tijdperk.
Lees: Koningin Victoria – Een intieme biografie | Meer informatie / bestellen

In de ban van een beter verledenIn de ban van een beter verleden Vantilt – € 24.95

Dit boek biedt een compleet overzicht van opkomst, bloei en ondergang van de fascistische politieke partijen die Nederland heeft gekend in de periode 1923-1945. Vanaf het Verbond van Actualisten (in de jaren twintig) tot de ondergang in 1945 van de NSB van Anton Mussert. Waarom zagen in het interbellum vele tienduizenden Nederlanders zich als fascist? Voor een goed antwoord richt Willem Huberts zijn vizier op de jaren 1880-1920, waarin de samenleving op haar grondvesten schudde door alle wetenschappelijke en sociale innovaties, die de voedingsbodem van onvrede, onbehagen en ongenoegen vormden waarop het fascisme kon gedijen.
Lees: Het Nederlandse fascisme 1923-1945 | Meer informatie / bestellen

Joods AmsterdamJoods Amsterdam Bas Lubberhuizen – € 19.99

Als geen andere stad in Nederland heeft Amsterdam een joodse geschiedenis. Ook niet-joodse Amsterdammers spreken over Mokum, Jiddisj voor ‘plaats’, en dat bewijst wel hoe sterk de wederzijdse verbondenheid is. Ongeveer de helft van alle joden die zich in Nederland vestigden, woonde in Amsterdam. Voor de Tweede Wereldoorlog waren dat er zo’n 70.000, en de stad werd daarom ook wel het ‘Jeruzalem van het Westen’ genoemd. Stoutenbeek en Vigeveno brengen nauwgezet de sporen van 400 jaar joodse geschiedenis in kaart. Uiteraard begint de gids in de oude Jodenbuurt, en leidt de lezer via onder meer de Plantage en de Pijp naar de Rivierenbuurt.
Meer informatie / bestellen

De Aartsvaders  Grondleggers van het Nederlandse bedrijfslevenDe Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven Business Contact – € 24.99

De aartsvaders beschrijft het leven en werk van vijftien Nederlandse rasondernemers, die eigenhandig de basis legden voor nationale en internationale bedrijven die niet meer weg te denken zijn uit ons collectieve geheugen. Deze veelzijdige persoonlijkheden wisten hun dromen uit te bouwen tot megaconcerns. Zo was er zonder de fantasie en het koopmanschap van Sam van den Bergh en Anton Jurgens nooit sprake geweest van Unilever. Hetzelfde geldt voor Gerard en Anton Philips, Tonny Fokker, Albert Plesman en anderen.
Meer informatie / bestellen

De Graven van BloisDe Graven van Blois – H.A. Verhoef Historische Uitgaven – € 24.95

Meer dan zeshonderd jaar geleden, tijdens de hoogtijdagen van de middeleeuwen, woonden in Schoonhoven en Gouda de graven van Blois. Hun kastelen en landgoederen zijn nu goeddeels verdwenen, maar hun boekhouding ligt al sinds zes eeuwen in de Nederlandse archieven.
Dit boek bevat het verhaal van de graven Jan en Guy van Blois en hun rol in de Lage Landen. De auteur neemt u mee door de geschiedenis van het kasteel in Schoonhoven en zijn bewoners en van al die mensen, van hoog tot laag, die bij het kasteel betrokken waren.
Lees: De graven van Blois | Meer informatie / bestellen

Barbaren en WijsgerenBarbaren en Wijsgeren Vantilt – € 19.95

Nog altijd kijken we met een mengeling van verbazing en bewondering naar China. Chinese goederen zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven, maar ons beeld van China en de Chinezen is minder concreet. Eigenlijk net als in de zeventiende eeuw, toen Chinese industriële massaproductie standaard onderdeel van Nederlandse huishoudens werd en prentenboeken over China ongekend populair waren. Met bijdragen van: Leonard Blussé, Jan van Campen, Jing Sun e.a.
Meer informatie / bestellen

De bedreigde vrijheidDe bedreigde vrijheid Horizon – € 22.50

De vrijheid van meningsuiting is dé basisgarantie van het samen-leven. Sinds de Verlichting leeft dit grondrecht in verstandhouding met die andere grondwettelijke vrijheid, de godsdienstvrijheid. Een samenleving bestaat niet als bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Ze bestaat alleen als deze bevolkingsgroepen dezelfde basiswaarden delen, ondanks soms heel verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Het is ook vandaag overduidelijk dat velen van onze medeburgers al te zeer overtuigd zijn van hun grote gelijk en nog slechts een schaars besef hebben van de betekenis van concepten als vrijheid, vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat.
Meer informatie / bestellen

100 jaar in analyse100 jaar in analyse Uitgever – € 0.00

Een bewogen geschiedenis van de NVPA in 33 interviews
In de interviews in deze bundel wordt aan de hand van persoonlijke verhalen van analytici de geschiedenis van deze drie terreinen van de psychoanalyse zichtbaar. Vanaf de eerste kennismaking met psychoanalytische ideeën, is er het gevoel een manier van kijken te hebben gevonden die inzicht verschaft in de psyche van zichzelf en van anderen. Zich deze ideeën eigen maken blijkt een zoektocht te zijn in de complexe analytische wereld die voortdurend in beweging is.
Meer informatie / bestellen

De JachtDe Jacht Magonia – € 21.95

Als de Amsterdamse jodenjager Jan van de Laan verliefd wordt op Marta Rosenthal, de vrouw die hij moet opsporen en arresteren, verandert dat hun beider levens voorgoed. Wanneer in 1942 in Amsterdam het aantal razzia’s snel toeneemt, duikt Marta met haar zus Edith onder. Ze wordt verraden, maar weet te ontkomen. In dit boek ontmoeten we niet alleen de slachtoffers, maar ook de daders. We maken kennis met schuldigen, die ook slachtoffer zijn, slachtoffers die ook schuld dragen en met beulen die geen enkel schuldgevoel kennen.
Meer informatie / bestellen

Geloof mij steeds - René HuigenGeloof mij steeds – René Huigen De Bezige Bij – € 21.99

Reinard is middels zijn zoon Eijk deel van het Amsterdamse patriciërsgeslacht De Mol van Otterloo, dat in de handel en later op de plantages in Nederlands-Indië kapitaal vergaarde. De 75-jarige Eijk senior, de oom die in Boston bouwt aan een verzameling Hollandse meesters, vertelt Reinard zijn levensverhaal. Getekend door de oorlog vertrekt hij begin jaren zestig naar de Verenigde Staten om aldaar zijn geluk te beproeven. Net als zijn al even reislustige voorvaderen een eeuw eerder streeft hij ernaar te leven naar de eer van zijn stand. Een roman over pionieren en verdienen, over rangen en standen, en over de niet-aflatende Nederlandse koopmansgeest.
Meer informatie / bestellen

<<< Signalementen week 12 | Signalementen week 14 >>>

×