/

Grote Moskee van Brussel – Geschiedenis en toekomst

De Grote Moskee in het Jubelpark heeft een lange en bewogen geschiedenis achter de rug. Het van oorsprong profane gebouw kreeg pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn sacrale functie. Recent kwam het islamitisch gebedshuis vanwege de verspreiding van een salafistisch1 ideeëngoed zwaar onder vuur te liggen. Een relaas en historische schets:

Van Oosters paviljoen tot moskee
//////

Avicenna (ca.980-1037) – Middeleeuws filosoof en wonderkind

De filosoof Avicenna (ca.980-1037) is een van de grootste islamitische denkers uit de Middeleeuwen. Hij was een veelzijdig wetenschapper en zorgde er door zijn vertalingen onder meer voor dat belangrijke werken uit de Oudheid van Aristoteles, Galenus en Euclides bewaard zijn gebleven. Ook zijn medisch werk over onder meer soa’s, quarantaine en verdoving was baanbrekend. Wie was Avicenna?

Van soa’s en quarantaine tot verdoving en gezichtsverlamming….
1