Leopold II (1835-1909) – Koning der Belgen

///
2 minuten leestijd
Leopold II van België
Leopold II van België

Leopold II, Prins van België, van 1865 tot 1909 koning der Belgen. Ook was hij staatshoofd van Belgisch-Congo in centraal Afrika.

Leopold II
Leopold II
Leopold II wordt geboren als tweede zoon van de Leopold I en Louise-Marie van Orléans. Omdat zijn oudere broer, Lodewijk Filips, op jonge leeftijd sterft volgt Leopold zijn vader op als koning als deze in 1865 overlijdt.

Als Leopold vijftien jaar is, overlijdt zijn moeder. Drie jaar later trouwt hij met Maria-Henriëtta van Habsburg-Lorreinen, de aartshertogin van Oostenrijk. Ze krijgen vier kinderen: Louise-Marie (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stéphanie (1864-1945) en Clémentine (1872-1955).

Congo

Na de dood van zijn vader in 1865 wordt Leopold de tweede Belgische koning. Zijn bekendste daad als koning is het inlijven van Congo. Omdat hij grote interesse heeft in Centraal Afrika, laat hij in 1879 een verkenningstocht uitvoeren in Congo. Dit wordt vervolgens zijn ‘privé-kolonie’, ook al zou hij zelf nooit voet zetten in Congo. Volgens Franse en Engelse bronnen voert hij als staatshoofd een waar schrikbewind in de kolonie met volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen en onthoofdingen. Deze Engelse en Franse berichten kunnen overigens ook zijn overdreven. Beide landen waren er wellicht ook niet blij mee dat een klein land als België zo’n groot en tamelijk rijk land in bezit had. Wel staat vast dat er veel slachtoffers zijn gevallen onder zijn privébewind. De schattingen over het aantal slachtoffers lopen uiteen van drie miljoen tot twintig miljoen.

Klik op de afbeelding voor een grotere afbeelding van de poster

Na veel internationale kritiek geeft Leopold in 1909 de kolonie aan de Belgische staat. Dan verbetert het bestuur van het land enorm. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en economie. De kolonie bloeit hierdoor op tot de beste kolonie ter wereld qua levensomstandigheden. In 1960 breekt er een opstandsgolf uit in veel koloniale gebieden, waar onder meer Nederland en Frankrijk hun handen aan vol hebben. Als het ook in Congo onrustig wordt en de inheemse leiders van Congo pleiten voor onafhankelijkheid, geeft België zijn kolonie snel op.

Binnenlandse politiek

In het binnenland besteedt Leopold veel geld dat verdiend wordt in Congo aan het opknappen van bouwwerken. Hij wil van België een mooi land maken voor de rijken. Ook introduceert Leopold de dienstplicht. Leopold speelt een rol in het Duitse conflict met Frankrijk. Duitsland biedt Leopold veel geld aan zodat hun leger ongehinderd via zijn land naar Frankrijk kan trekken. Leopold weigert dit echter.

Op 15 november 1902 wordt er een moordaanslag op Leopold gepleegd. Een Italiaanse anarchist opent het vuur op de Koninklijke koets, maar schiet mis.

Nageslacht en troonopvolging

Koning Albert I
Koning Albert I
Leopold’s enige zoon overlijdt al op tienjarige leeftijd. Dat hij daardoor geen troonopvolger heeft zorgt voor moeilijkheden in zijn huwelijk met Maria-Henriëtta. Hij zou toen – net als zijn vader – ruime tijd een minnares hebben, die hem wel twee zoons schenkt. Hoewel hij dit zelf nooit toegeeft, krijgen de jongens wel een adellijke titel en een deel van de erfenis, in tegenstelling tot hun halfzussen.

Bij gebrek aan een zoon is aanvankelijk zijn broer Filips de volgende in lijn van troonsopvolging. Omdat deze echter nagenoeg doof is en al aardig op leeftijd, wordt diens zoon Boudewijn aangewezen als troonopvolger. Boudewijn overlijdt echter zeer plotseling op jonge leeftijd. Daarop wordt Boudewijns broer Albert de nieuwe Belgische koning als Leopold in 1909 overlijdt.

Omdat Leopold het huwelijk als staatszaak ziet, zorgt hij ervoor dat al zijn dochters in het buitenland trouwen, om zo de internationale betrekkingen te verbeteren. Deze huwelijken mislukken echter voor het grootste deel. Of het uit rancune is of niet, Leopold onterft al zijn dochters en schenkt bijna al zijn geld en paleizen aan de staat in ruil voor de garantie dat deze paleizen beschikbaar zullen worden gesteld aan zijn opvolgers.

Lees ook: Leopold II’s koloniale erfenis
Boek: Koning Leopold II, van constitutioneel monarch tot roofridder

Vorige verhaal

Leopold I (1790-1865) – Koning van België

Volgende verhaal

Andreas Vesalius – Grondlegger van de moderne anatomie

×