Het Ichthus-teken – Symbool van christenen

Christenen plakken soms een kleine afbeelding van een vis op de achterkant van hun auto. Het christelijke symbool is afgeleid van het Oudgriekse woord Ichthus (ἰχθύς), dat ‘vis’ betekent.

Pinksteren – Geëxporteerd uit Sjavoeot

Als God zich in vuurvorm tot de mensen richt, kunnen we ook denken aan de Brandende Braamstruik van Mozes. Dat is geen toeval. Pinksteren is vijftigste Paasdag en dat is in feite het joodse Wekenfeest ofwel Sjavoeot.

Artikel 31 – Gereformeerd vrijgemaakten en synodalen

De term ‘artikel 31’ slaat op een gereformeerde groepering in Nederland. De leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) werden met deze benaming, artikel 31, aangeduid als ‘artikel 31-ers’. Waar komt dit begrip vandaan en wat betekent het precies?

Ku Klux Klan (KKK) – Geschiedenis, symbolen en kenmerken

De Ku Klux Klan (KKK) is een racistische organisatie die in 1865 in de Verenigde Staten werd opgericht. Waarom ontstond de Ku Klux Klan? Welke motieven en idealen had deze beweging? En waarom gebruikt(e) deze organisatie zoveel christelijke symbolen, zoals een brandend kruis?

Grieks kruis en Christusmonogram

Een Grieks kruis is, anders dan bijvoorbeeld het Latijnse krijs dat we kennen van uit het westerse christendom, een kruis waarbij de lengtebalk en de dwarsbalk even lang zijn en de lijnen elkaar precies in het midden kruis.

Het Réveil – Internationale christelijke opwekkingsbeweging (ca.1810-1865)

Het Réveil was een internationale christelijke opwekkingsbeweging uit de vroege negentiende eeuw. Het Réveil begon rond 1810 in Genève, in het calvinistische Zwitserland en was tot ongeveer 1865 invloedrijk in diverse Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland. Bekende kopstukken uit het Nederlandse Réveil waren Willem Bilderdijk en Isaäc da Costa.

Romanisering – Verspreiding van de Romeinse cultuur

Het begrip romanisering duidt op de beïnvloeding van Germaanse, maar ook oosterse bevolkingsgroepen door de Grieks-Romeinse cultuur. Voor de Tijd van de Romeinen was vooral de Griekse cultuuruitbreiding (het hellenisme) invloedrijk. Wat zijn de kenmerken van romanisering en hellenisme?

Monotheïsme & polytheïsme

De term monotheïsme duidt op een religie met één god. Voorbeelden van monotheïstische geloven zijn het Jodendom, christendom en de islam. Wat betekent monotheïsme precies en wat is het verschil met polytheïsme?