Dark
Light

Christendom

Geschiedenis van het christendom (CC0 - Pixabay - ddzphoto) Artikelen over de geschiedenis van het christendom. Van artikelen over de ontwikkeling van de religie tot kerkgeschiedenis en hervormingsbewegingen. Overzicht van boeken over religeuze geschiedenis
Het Réveil - Kansel in Katwijk (Puibliek Domein - wiki - Christiaan Oudshoorn)

Het Réveil – Internationale christelijke opwekkingsbeweging (ca.1810-1865)

Het Réveil was een internationale christelijke opwekkingsbeweging uit de vroege negentiende eeuw. Het Réveil begon rond 1810 in Genève, in het calvinistische Zwitserland en was tot ongeveer 1865 invloedrijk in diverse Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland. Bekende kopstukken uit het Nederlandse Réveil waren Willem Bilderdijk en Isaäc da Costa. Wat hield het Réveil in en welke opvattingen en idealen