/

Keizer Wilhelm II over de ‘schuldvraag’

Begin volgend jaar verschijnt bij uitgeverij Lannoo in België het boek “Het proces tegen Wilhelm II. Een studie naar de houdbaarheid van de in het Verdrag van Versailles opgenomen aanklachten tegen de Duitse keizer Wilhelm II door de geallieerden”.

…en zijn eventuele berechting door de geallieerden